Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (dostupný např. ZDE) můžete podávat písemně na formuláři: Žádost o poskytnutí informací

Ceník prací viz příloha č. 1.

Dotaz dle zákona č.106/1999 Sb. č. 2/2023

Autor: Referentka | 24.5.2023

Přijato: 15.5.2023, odpovězeno 24.5.2023, vyvěšeno na elektronické úřední desce 24.5.2023 Dotaz: VáženíObracíme se na vás s žádosti o poskytnutí informací týkající se, veřejné zakázky malého rozsahuv souladu s ustanovením zákona č. 106/1999,Sb. o svobodném přístupu k informacím, dále v souladus ustanovením § 6 zákona č. 134/2016, Sb. o zadávání veřejných zakázek.Máme v úmyslu účastnit se vašeho výběrového řízení na dodávku požárního přívěsu pro hašení,financovaného z dotačního programu Ministerstva vnitra […]

Výroční zpráva obce Středokluky o činnosti obecního úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), za rok 2022

Autor: Referentka | 27.2.2023

Výroční zpráva obce Středokluky o činnosti obecního úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), za rok 2022 Počet podaných žádostí a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: počet žádostí o informace, které obec obdržela v roce 2022:  2 počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 1/2023

Autor: Referentka | 17.1.2023

Přijato: 4.1.2023 odpovězeno 17.1.2023, vyvěšeno na elektronické úřední desce 17.1.2023 Dotaz: Věc: Žádost o poskytnutí informace dle Zákona č. 106/1999 Sb. Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím stanovuje povinným subjektům poskytnout informace vztahující se k jejich působnosti na žádost fyzických i právnických osob. Povinnými subjekty dle tohoto zákona jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Ve smyslu […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č 3/2022

Autor: Referentka | 13.6.2022

Přijato: 30.5.2022, odpovězeno 13.6.2022, vyvěšeno na elektronické úřední desce 13.6.2022 Dotaz: Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu Zákona č.106/1999 Sb. Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím stanovuje povinným subjektům poskytnout informace vztahující se k jejich působnosti na žádost fyzických i právnických osob. Povinnými subjekty dle tohoto zákona jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Ve smyslu výše uvedeného […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 2/2022

Autor: Referentka | 2.6.2022

Přijato: 23.5.2022, odpovězeno 31.5.2022, vyvěšeno na elektronické úřední desce 2.6.2022 Dotaz: S ohledem na rozsah – dotaz v příloze.   Odpověď: Vážená paní, k Vaší žádosti ze dne 19.5.2022, evidované u Obecního úřadu Středokluky pod pořadovým číslem 2/2022, Vám sděluji následující: otázky 1) – 27) se nevztahují k činnosti obce Středokluky, k otázce 28) odpovídám NE, k otázce 29) odpovídám NE, k otázce 30) odpovídám NE. […]

Výroční zpráva obce Středokluky o činnosti obecního úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), za rok 2021

Autor: Referentka | 23.2.2022

Výroční zpráva obce Středokluky o činnosti obecního úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), za rok 2021 Počet podaných žádostí a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: počet žádostí o informace, které obec obdržela v roce 2021:  3 počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 Opis podstatných částí každého rozsudku […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 3/2021

Autor: Referentka | 30.7.2021

Přijato: 30.8.2021, odpovězeno 30.8.2021, vyvěšeno na elektronické úřední desce 30.8.2021   Dotaz: Dobrý den, s odvoláním na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bych vás tímto rád požádal o následující informace týkající se reklamního zařízení na pozemku 844/1 v katastrálním území Středokluky (umístěno jižně od dálnice D7, konkrétně zde https://mapy.cz/s/bukonobasu): který den bylo této stavbě vydáno povolení pro stavbu? který den toto […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 2/2021

Autor: Referentka | 12.4.2021

Přijato: 29.3.2021, odpovězeno 8.4.2021, vyvěšeno na elektronické úřední desce 12.4.2021 Dotaz: Žádám o informace o výběrovém řízení předcházejícím prodeji obecního pozemku parc.č. 54/4, případně 54/5, kat.území Středokluky. Rovněž mě zajímá, jakým způsobem naložila obec s žádostí pana Hyčky o odkup jednoho z uvedených pozemků. Dále žádám o informace stran údajného požadavku na kácení smrku o obvodu kmene 89 cm (ve 130 cm nad zemí) […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 1/2021

Autor: Referentka | 25.3.2021

Přijato: 11.3.2021, odpovězeno 24.3.2021, vyvěšeno na elektronické úřední desce 25.3.2021 Dotaz: Žádám o poskytnutí následujících informací: Zajišťuje Váš úřad pro občany možnost bezplatného připojení k internetu, a to zejména v prostorách úřadu nebo jiných obecních/městských veřejně přístupných prostorách-např. obecní/městské knihovny, bazén, koupaliště, zdravotní zařízení apod.? Zajišťuje Váš úřad bezplatný nebo zpoplatněný přístup k PC s přístupem na internet, a to zejména v prostorách úřadu nebo […]

Výroční zpráva obce Středokluky o činnosti obecního úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), za rok 2020

Autor: Referentka | 22.2.2021

Výroční zpráva obce Středokluky o činnosti obecního úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), za rok 2020   Počet podaných žádostí a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: počet žádostí o informace, které obec obdržela v roce 2020:                   0 počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0   Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 […]

Výroční zpráva obce Středokluky o činnosti obecního úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), za rok 2019

Autor: Referentka | 20.2.2020

Výroční zpráva obce Středokluky o činnosti obecního úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), za rok 2019 Počet podaných žádostí a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: počet žádostí o informace,které obec obdržela v roce 2019:   8 počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti:    0   Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:    0 […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 8/2019

Autor: Referentka | 16.10.2019

Přijato: 14.10. 2019, odpovězeno 16.10. 2019, vyvěšeno na elektronické úřední desce 16.10.2019 Dotaz: Vážený pane, vážená paní, obracím se na Vás v zastoupení společnosti DERYMORE a.s., IČO: 24311294, se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1. S odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPI“) zdvořile Vaším prostřednictvím žádám Vaši obec, jakožto […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 6/2019

Autor: Referentka | 19.8.2019

Přijato: 12.8. 2019, odpovězeno 19.8. 2019, vyvěšeno na elektronické úřední desce 19.8.2019 Dotaz: Dobrý den, obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí informace, jak vysoké nájemné Vám platí společnosti O2 Czech Republic a.s. a T-mobile Czech Republic a.s. za umístění základnové stanice pro provoz sítě 4G/LTE na budově ve Vašem vlastnictví, kde se nachází obecní úřad – na adrese Lidická 61, […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 7/2019

Autor: Referentka | 19.8.2019

Přijato: 19.8. 2019, odpovězeno 19.8. 2019, vyvěšeno na elektronické úřední desce 19.8.2019 Dotaz: Dobrý den, obracím se na Vás na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci subjektů Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177. Ke shora […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 5/2019

Autor: Referentka | 27.5.2019

Přijato: 23.5. 2019, odpovězeno 27.5. 2019, vyvěšeno na elektronické úřední desce 27.5.2019 Dotaz: Vážení, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) Vás tímto v souvislosti s výběrovým řízením s názvem „Právní poradenství v obci Středokluky na roky 2019-21“, uveřejněným na profilu zadavatele dne 26. 04. 2019, evidenční číslo zakázky: 2019-03, žádáme o poskytnutí […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 4/2019

Autor: Referentka | 2.5.2019

Přijato: 25.4. 2019, odpovězeno 2.5. 2019, vyvěšeno na elektronické úřední desce 2.5.2019 Dotaz: Vážený pane starosto, Reaguji na Váš dopis čj. OUST-236/2019 ze dne 6.3.2019, ve kterém odpovídáte na naše 3 dotazy podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 1. Nelze akceptovat jako pravdivé a seriózní Vaše tvrzení, že komunikace v Nových Středoklukách, kterou tvoří parcelní čísla 268/3, 268,14, 268/15, 268/16, 247/9, […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 3/2019

Autor: Referentka | 21.3.2019

Přijato: 15.3. 2019, odpovězeno 21.3. 2019, vyvěšeno na elektronické úřední desce 21.3.2019 Dotaz: Dobrý den, žádám o informace dle zákona č. 106/1999, děkuji V jaké výši investovala obec Středokluky do prostor restaurace na koupališti/plovárně, než byla pronajata? Co vše bylo zrealizováno, zakoupeno. Pokud bylo v provozovně převzato vybavení, tak prosím o soupis jednotlivých položek, s názvem zařízení (výrobce), datem pořízení a jaká byla odhadnutá […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 2/2019

Autor: Referentka | 7.3.2019

Přijato: 4.3. 2019, odpovězeno 6.3. 2019, vyvěšeno na elektronické úřední desce 7.3.2019 Dotaz: Vážený pane starosto, podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o odpovědi na následující dotazy: Jaký status má komunikace označena dopravní značkou IP 10a – Slepá pozemní komunikace v Nových Středoklukách, kterou tvoří pozemky parcelní čísla 263/3, 268/14, 268/15, 268/16, 247/9, 247/10, 247/13? […]

Výroční zpráva obce Středokluky o činnosti obecního úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), za rok 2018

Autor: Referentka | 5.3.2019

Výroční zpráva obce Středokluky o činnosti obecního úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), za rok 2018 Počet podaných žádostí a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: počet žádostí o informace,které obec obdržela v roce 2018:                   21 počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti:                      […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 1/2019

Autor: Referentka | 31.1.2019

Přijato: 30.1. 2019, odpovězeno 31.1. 2019, vyvěšeno na elektronické úřední desce 31.1.2019 Dotaz: Vážený obecní úřad Středokluky, Požaduji veškerou korespondenci mezi Vaším zastupitelským úřadem a Městskou částí Prahy 6/Magistrátem hl.m.Prahy ohledně výše zmíněné záležitosti (dopravní situace v ulicích Horoměřická a Na Krutci v Praze 6), a to ode dne 1. ledna 2017 do dnešního dne.Tato komunikace by měla zahrnovat dotazy Vašeho úřadu ohledně stávající […]

Dotaz dle zákona č.106/1999 Sb. č. 21-2018 – dotazník – kastrační program

Autor: Referentka | 10.12.2018

Přijato: 30.11. 2018, odpovězeno 10.12. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 10.12. 2018 Dotaz: Vážení, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vás žádám o zodpovězení otázek (dotazník) uvedených v příloze. S pozdravem Odpověď: Dotazník – kastrace

Dotaz dle zákona č.106/1999 Sb. č. 20-2018 – vodovodní řad

Autor: Jaroslav Paznocht | 13.11.2018

Přijato: 6.11. 2018, odpovězeno 13.11. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 13.11. 2018 Dotaz: Dobrý den, je mi známo, že v některé z minulých smluv naší obce s provozovatelem vodovodního řadu byla zakotvena jeho povinnost kontrolovat v pravidelných intervalech všechny uzávěry vodovodů a odboček do jednotlivých nemovitostí. Nedávno jsem se pokusil/a několik uzávěrů v naší ulici Lidická od č.p. 263 po 274 nelézt (sic), ale […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 10/2018 – opravy budov + upřesnění

Autor: Referentka | 27.8.2018

Přijato: 30.5. 2018, odpovězeno 12.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 19.6. 2018 Dotaz: Dobrý den, jak je zpracován plán oprav budov, komunikací a ostatního majetku obce. Jsou opravy naplánovány pomocí plánu investic, tak aby bylo jasné kdy se co opraví nebo je postupováno nahodile a „hasí“ se jen nejhorší případy jako například dlouhodobě se propadající se vozovka v Lidické ulici. […]

Dotaz dle zákona č.106/1999 Sb. č. 19/2018 č.p. 117

Autor: Referentka | 12.7.2018

Přijato: 29.6. 2018, odpovězeno 12.7. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 12.7. 2018 Dotaz: Dobrý den, žádám o poskytnutí informace, kým byl proveden odhad nemovitosti č. p. 117, o poskytnutí zpracování odhadu. Zda byl vyžádán kontrolní odhad pro účely koupě. Kým byl odhadce vybrán (zastupitelstvem, prodejcem?), na základě jakých parametrů byl odhadce vybrán. Jaká byla vyplacena částka za provedení […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 18/2018 – BOZP a PO

Autor: Referentka | 12.7.2018

Přijato: 29.6. 2018, odpovězeno 12.7. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 12.7. 2018 Dotaz: Dobrý den, žádám o poskytnutí informace – jak a kým jsou zaměstnanci proškolováni ve vztahu k BOZP a PO, kým je zajištěno školení na referentská vozidla, děkuji. Odpověď: Vážená paní/Vážený pane školení bezpečnosti a ochrany zdraví a prevence vzniku požáru při práci je prováděno pravidelně starostou, jako vedoucím pracovníkem na základě […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb.č. 17/2018 – knihy jízd

Autor: Referentka | 12.7.2018

Přijato: 29.6. 2018, odpovězeno 12.7. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 12.7. 2018 Dotaz: Dobrý den, žádám o poskytnutí informace – kopií knih jízd vozidel ve vlastnictví Obecního úřadu za rok 2018. Děkuji Odpověď: Vážená paní/Vážený pane kniha jízd vozidel byla prozatím vedena formou soupisu prací a evidencí spotřeby pohonných hmot. Na Vaše upozornění vedeme podrobnější knihu jízd. Vozidlo denně najede […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 16/2018 – náklady na zaměstnace obce – úklid

Autor: Referentka | 3.7.2018

Přijato: 5.6. 2018, odpovězeno 18.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 3.7. 2018 Dotaz: Dobrý den, prosím o informaci jak velký objem finančních prostředků je vynakládán na zaměstnance obce, věnující se úklidu, údržbě v obci v roce 2018,2017,2016,2015 po měsících. Odpověď: Vážená paní/Vážený pane V tabulce níže naleznete odpověď na Vaši otázku. Mzdové náklady jsou vyčísleny ve formě superhrubé mzdy, tedy včetně povinných odvodů […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 14/2018 – služební cesty

Autor: Referentka | 3.7.2018

Přijato: 5.6. 2018, odpovězeno 18.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 3.7. 2018 Dotaz: Dobrý den, prosím o informaci jakým způsobem jsou evidovány služební cesty zastupitelů obce, včetně starosty. Kdo rozhoduje o vyslání na služební cestu, kdo je schvaluje, jaké jsou výstupy. Jaké prostředky jsou používány k dopravě na služební cesty. Prosím o seznam služebních cest, jejich náplň a vyúčtování za rok 2018,2017,2016,2015. Odpověď: […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 15/2018 – podpora spolků

Autor: Referentka | 3.7.2018

Přijato: 5.6. 2018, odpovězeno 18.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 3.7. 2018 Dotaz: Dobrý den, prosím o informaci jaký byl objem poskytnutých prostředků jednotlivým spolkům v obci v roce 2018,2017,2016,2015 Finanční objem – nač byly finanční prostředky poskytnuty Vybavení pro jednotlivé spolky Dotace – nač byly dotace poskytnuty Odpověď: Vážená paní/Vážený pane Finanční objem včetně smluv na všechny dotace, které […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 13/2018 – podpora tradičních slavností

Autor: Referentka | 19.6.2018

Přijato: 31.5. 2018, odpovězeno 12.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 19.6. 2018 Dotaz: Ve volebním programu zastupitelů kandidujících za „Středokluky pro všechny“, byl bod kde je zmiňována podpora konání tradičních slavností – pouti, například. Prosím o informace zda v jednotlivých letech za volené období obec tuto tradiční slavnost pořádala, jak ji podpořila (finančně, inzercí, osobní účastí zastupitelů a pod.), zda […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 7/2018 – úklid obce

Autor: Referentka | 19.6.2018

Přijato: 30.5. 2018, odpovězeno 12.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 19.6. 2018 Dotaz: Dobrý den, je zpracován plán úklidu obce. Pokud ne, proč tak není. Pokud ano, prosím o následující. Kopii plánu úklidu obce Kdo je zodpovědný za jeho kontrolu a dodržování Odpověď: Vážená paní/Vážený pane obec nemá kodifikovaný plán úklidu obce. Úklid probíhá na základě zaběhlého cyklu a dle […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 8/2018 – zeleň

Autor: Referentka | 19.6.2018

Přijato: 30.5. 2018, odpovězeno 12.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 19.6. 2018 Dotaz: Dobrý den, je zpracován plán údržby zeleně obce. Pokud ne, proč tak není. Pokud ano, prosím o následující. Kopii plánu údržby obce Kdo je zodpovědný za jeho kontrolu a dodržování Odpověď: Vážená paní/Vážený pane obec nevyužívá kodifikovaný plán údržby zeleně obce z důvodů nákladnosti a dílčí zbytnosti. Údržba […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 9/2018 – krizový plán

Autor: Referentka | 19.6.2018

Přijato: 30.5. 2018, odpovězeno 12.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 19.6. 2018 Dotaz: Dobrý den, je zpracován krizový plán obce pro případ živelné katastrofy ( rozsáhlý požár, povodně, vichřice atd..) Pokud ne, proč tak není. Pokud ano, prosím o následující. Kopii krizového plánu obce. Kdo je zodpovědný za jeho kontrolu a dodržování a případnou aktualizaci. Jakým způsobem budou občani […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 11/2018 – provozní informace

Autor: Referentka | 19.6.2018

Přijato: 30.5. 2018, odpovězeno 12.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 19.6. 2018 Dotaz: Dobrý den, jak vedena spotřeba pohonných hmot na vozidla vlastněná OÚ, jak je evidován jejich provoz, jak jsou přidělovány úkoly jednotlivým zaměstnancům. Kdo kontroluje odvedenou práci, kdo povoluje práci a její náplň o víkendech. Jak je fakturována práce zaměstnanců OÚ v případě, že pracují pro obyvatele obce. Je […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 12/2018

Autor: Referentka | 19.6.2018

Přijato: 30.5. 2018, odpovězeno 12.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 19.6. 2018 Dotaz: Dne 30.4.2018 byla podána žádost o informaci. V bodě 5 bylo požadováno předložení smluv na poskytování právních služeb za roky 2014 až 2018.  Byla poskytnuta část požadovaných informací, ve smlouvě s JUDr. Petrem Šustkem byl vymazán klíčový údaj, tj. cena za poskytované služby ve smlouvě od 30.12.2014 do 30.12.2015. Stejně tak […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 6/2018 – Č.p. 117

Autor: Referentka | 13.6.2018

Přijato: 28.5. 2018, odpovězeno 1.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 1.6. 2018 Dotaz: Dobrý den, prosím o informaci jaký byl nájem, který platil Obecní úřad Středokluky panu Chlumskému za pronájem prostor, pro jednotku dobrovolných hasičů Středokluk. Jak velká plocha byla pronajata. (m2) Jaká byla celková placená částka měsíčně. Jaké služby, energie byly v částce zahrnuty. Jaká byla doba […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 5/2018 – občerstvení

Autor: Referentka | 13.6.2018

Přijato: 28.5. 2018, odpovězeno 13.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 13.6.2018 Dotaz: Prosím o rozpad nákladů, které byly vynaloženy na občerstvení za obec Středokluky za rok 2017 a 2018. Odpověď: Vážená paní / Vážený pane……., z Vaší žádosti není zřejmé, o jaké „občerstvení“ se jedná. Pokud myslíte „pohoštění“, přehled je v tabulce zveřejněné na konci tohoto dopisu. Obec zpravidla pohoštění neobjednává, pouze pro volební […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 4/2018 – č.p.117

Autor: Referentka | 13.6.2018

Přijato: 28.5. 2018, odpovězeno 13.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 13.6.2018 Dotaz: Prosím o poskytnutí informace o tom, zda plynový, vysokozdvižný vozík, který je doposud ve vlastnictví pana Chlumského bude kupovat obec, či má tento záměr některý ze zastupitelů. Pokud ano, jaký dopad má tato transakce na odpuštění penále za nevyklizení prostoru panem Chlumským. Odpověď: Vážená paní/ Vážený pane………, obec nemá […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 3/2018 – Účetnictví obce a ZŠ, dům č.p. 36, sportovní areál „koupaliště“

Autor: Jaroslav Paznocht | 21.5.2018

Žádost je dle zákona anonymizována. Text žádosti: zde dne 30.4. 2018 Žádám o kopii: Závěrečné zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 1016. Dílčí zprávy o výsledku hospodaření za rok 2017 Smlouvu na vedení účetnictví obce za roky 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Zpravu o výsledku hospodaření s účetní závěrkou za rok 2015, 2016, 2017 vlastních příspěvkových organizací. Smlouvu o poskytování právních […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 2/2018 – Č.p. 117

Autor: Jaroslav Paznocht | 9.5.2018

Přijato: 23.4. 2018, odpovězeno 4. 5. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 9.5. 2018 Zodpovězeno, přestože žádost nesplňovala náležitosti pro odpověď dle zákona 106/1999 Sb. Dotaz: Dobrý den, prosím o informace jaký byl vyměřen nájem na prostory v „Obecním servisu“ bývalému majiteli. Chci konkrétní částku v (Kč, EUR..) za m2, co vše je v této částce zahrnuto, jaké je penále v % (Kč, […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 1/2018 – Č.p. 117

Autor: Jaroslav Paznocht | 23.4.2018

Přijato: 4.4. 2018, odpovězeno 17. 4. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 23.4. 2018 Zodpovězeno, přestože žádost nesplňovala náležitosti pro odpověď dle zákona 106/1999 Sb. Dotaz: Dobrý den, chci vědět zda je uzavřena smlouva na pronájem prostor v „Obecním servisu“ s bývalým majitelem této nemovitosti, který má v prostorách uskladněné zboží. Dále prosím o informaci jaký je vyměřen nájem za tyto prostory […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. – banka

Autor: Referentka | 12.10.2017

Přijato: 2.10. 2017, odpovězeno 12.10. 2018 Ve smyslu Listiny základních práv a svobod dle čl. 17, jako součásti ústavního pořádku České republiky, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací: – seznam všech bankovních účtů územního celku včetně jejich čísel – počet uzavřených darovacích smluv od 1. ledna 2014 do 31. července 2017 dle zákona […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. 2017 – zpětný odběr

Autor: Referentka | 18.7.2017

Přijato: 10.7.2017, odpovězeno 18.7.2017 Dotaz: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE obracíme se na Vás v souvislosti s řízením vedeným Ministerstvem životního prostředí, ve kterém naše společnost usiluje o udělení autorizace k zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Toto plnění je v současnosti zajišťováno […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. 2017 – osvětlení

Autor: Referentka | 24.5.2017

Přijato: 24.5.2017, odpovězeno 24.5.2017 Dotaz: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 : 1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace? Pasportizace Projektová dokumentace Zaměření reálného stavu Jiné – jakým způsobem? Ne 2. Jaký je celkový počet […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. 2017 – odpady

Autor: Referentka | 27.3.2017

Přijato: 25.3.2017, odpovězeno 27.3.2017 Dotaz: Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci: 1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící, 2) Jakým způsobem […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. 2017 – investiční plány

Autor: Referentka | 1.3.2017

Přijato: 16.2. 2017, odpovězeno 1.3. 2017 Dotaz: Dovoluji si Vás oslovit s projektem určeným na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtů obce […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. 2017- Rybník Pod Panskou

Autor: Referentka | 11.1.2017

Přijato: 11.1. 2017, odpovězeno 11.1. 2017 Dotaz: Odpověď: Vážená paní / Vážený pane……., Jaroslav Paznocht starosta obce

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. 2016 – kupní smouva

Autor: Referentka | 8.11.2016

Přijato: 27.10. 2016, odpovězeno 8.11. 2016 Dotaz: Odpověď: Vážená paní/ Vážený pane………,

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. ISŠ

Autor: Referentka | 30.5.2016

Přijato: 25.5. 2016, odpovězeno 30.5. 2016 Dotaz: Odpověď: Vážená paní / Vážený pane……., K Vaší žádosti ze dne 19.5.2016, která došla na adresu obce Středokluky dne 25.5.2016 a byla zaevidována pod č.j. 555/2016, Vám sdělujeme následující: Obec Středokluky žádný podnět týkající se Integrované střední školy Stanislava Kubra Středokluky Krajskému úřadu Středočeského kraje v tomto ani předchozím kalendářním roce nezasílala, proto neexistuje žádný […]