Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 2/2019

publikováno 7. 3. 2019

Přijato: 4.3. 2019, odpovězeno 6.3. 2019, vyvěšeno na elektronické úřední desce 7.3.2019

Dotaz:

Vážený pane starosto,

podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o odpovědi na následující dotazy:

 1. Jaký status má komunikace označena dopravní značkou IP 10a – Slepá pozemní komunikace v Nových Středoklukách, kterou tvoří pozemky parcelní čísla 263/3, 268/14, 268/15, 268/16, 247/9, 247/10, 247/13? Jedná se o komunikaci místní nebo účelovou?
 2. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce komunikací III. třídy od Nových Středokluk na Dobrovíz a na Středokluky byly dokončeny, tak se dotazujeme, kdy bude odstraněn recyklát navezený na pozemek parcelní číslo 910/1 patřící obci Středokluky, v úseku od silnice na Dobrovíz po pozemek parcelní číslo 912/3?
 3. Před rekonstrukcí silnice III. třídy číslo 2405 od Nových Středokluk na Středokluky byl na obecním pozemku parcelní číslo 908 vybudován nájezd na pozemek parcelní číslo 905. Tímto žádáme o informaci, z jakých investičních prostředků obce byl nájezd vybudovaný a jaká finanční částka byla investována do 1 m2 výstavby tohoto nájezdu.

Za vyřízení naší žádosti předem děkujeme

S pozdravem

Odpověď:

Věc: Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

 Vážený pane, Vážená paní

 • Jaký status má komunikace označena dopravní značkou IP 10a – Slepá pozemní komunikace v Nových Středoklukách, kterou tvoří pozemky parcelní čísla 263/3, 268/14, 268/15, 268/16, 247/9, 247/10, 247/13? Jedná se o komunikaci místní nebo účelovou?Odpověď: Dle Pasportu komunikací, jehož aktuální verze je ze dne 20.6. 2014, komunikace na Vámi zmíněných pozemcích neexistuje, je zakreslena na sousedním pozemku p.č. 910/1 v k.ú. Středokluky po celé délce od pozemku p. č. 909 po pozemek p.č. 949, oba v k. ú. Středokluky. Tato komunikace je vedena jako místní komunikace. Přesto předpokládám, že využívaná cesta po pozemcích zmíněných výše je také místní komunikací a nadřízené úřady na ní takto pohlížejí. Vše by se mělo ujasnit během přípravy architektonické studie rozvoje území Nových Středokluk, dle které bude pasport aktualizován.
 •  Vzhledem k tomu, že rekonstrukce komunikací III. třídy od Nových Středokluk na Dobrovíz a na Středokluky byly dokončeny, tak se dotazujeme, kdy bude odstraněn recyklát navezený na pozemek parcelní číslo 910/1 patřící obci Středokluky, v úseku od silnice na Dobrovíz po pozemek parcelní číslo 912/3?Odpověď: Navezený recyklát bude odvezen z pozemku p.č. 910/1 v k.ú. Středokluky (ostatní plocha/ ostatní komunikace) při realizaci nové komunikace v těchto místech. Tento recyklát byl za výhodných podmínek využit k opravě této části komunikace na základě častých stížností na navážení bahna na sousední komunikaci a také na základě dohody se svozovou firmou FCC. Řidiči této firmy museli celou ulici couvat, přičemž vzhledem k vzrostlé zeleni docházelo k poškozením vozidla. Řidiči proto následně odmítali svážet odpady nejméně z posledních tří nemovitostí na konci této ulice. Dohoda také určuje směr pohybu vozidla – od Porru po silnici na Dobrovíz. Tato situace by měla být upravena dodatkovou tabulkou „zákaz průjezdu mimo společnost FCC“. Nové dopravní značení v celé části bude projednáno s novým osadním výborem, popř. na základě doporučení architektonické studie či dílčí dopravní studie.
  Plocha byla před navezením recyklátu srovnána, recyklát byl uválen vibračním válcem. Dle jejího stavu v příštích měsících bude rozhodnuto, jestli dojde ještě k dalším úpravám. Tuto dílčí opravu jsme avizovali v dopise distribuovaném do všech poštovních schránek v Nových Středoklukách během října 2018.

  Cituji:
  Vjezd k nemovitostem ležících mimo krajskou silnici (č.p. 198, 183, 143, 159, 353, 255, 321, 324, 336, 401, Kom-Pot) bude umožněn po prodloužené stávající komunikaci ve směru na Dobrovíz. Tato komunikace, která částečně leží na soukromých pozemcích, bude opravena stržením povrchu, dosypáním recyklátu z vyfrézované komunikace a uválcováním. Nejpozději na jaře bude dosypána jemným recyklátem a prolita asfaltem (povrch by měl vypadat zhruba jako v ulicích Větrné, Na Parcelách apod.).“

  Bohužel ke slíbené opravě celé komunikace nedošlo, protože pracovníci společnosti Porr na základě sporu s jedním občanem, který jim zabránil pokračovat, odmítli tuto dodatečnou práci dokončit. V daný moment byla na místě vhodná technika i levný materiál. Komunikace není v celé své délce na obecním pozemku, proto nebude přistoupeno k žádné opravě, dokud nebude tento problém vyřešen nebo bude připravena dokumentace pro novou komunikaci.

 • Před rekonstrukcí silnice III. třídy číslo 2405 od Nových Středokluk na Středokluky byl na obecním pozemku parcelní číslo 908 vybudován nájezd na pozemek parcelní číslo 905.  Tímto žádáme o informaci, z jakých investičních prostředků obce byl nájezd vybudovaný a jaká finanční částka byla investována do 1 m2 výstavby tohoto nájezdu.Odpověď: Do realizace a přípravy vjezdu na pole na pozemku p. č. 905 v k.ú. Středokluky bylo investováno 0 Kč na 1 m2 vjezdu, tedy nebyly použity žádné investiční prostředky obce. Tento vjezd připravil, vyjednal a postavil majitel pozemku na svoje náklady bez pomoci obce Středokluky. V naší obci si občané zpravidla ke svým nemovitostem staví nové vjezdy a příjezdy z vlastních prostředků.

  S pozdravem,

  Jaroslav Paznocht starosta obce