Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2022-17 Vybavení dvou kmenových učeben ZŠ Středokluky

Projekt je spolufinancován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova ze  Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 číslo projektu 22/003/19210/120/220/004442

Popis projektu
Vybavení dvou kmenových odborných učeben vždy vizualizérem, interaktivní pojízdnou tabulí, učitelským PC, multimediální katedrou a učitelskou židlí.

Cíle projektu
Cílem projektu je podpora projektů konečných žadatelů naplňujících cíle SCLLD.