Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 8/2018 - zeleň

publikováno 19. 6. 2018

Přijato: 30.5. 2018, odpovězeno 12.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 19.6. 2018

Dotaz:

Dobrý den, je zpracován plán údržby zeleně obce. Pokud ne, proč tak není. Pokud ano, prosím o následující.

  1. Kopii plánu údržby obce
  2. Kdo je zodpovědný za jeho kontrolu a dodržování

Odpověď:

Vážená paní/Vážený pane

obec nevyužívá kodifikovaný plán údržby zeleně obce z důvodů nákladnosti a dílčí zbytnosti. Údržba probíhá na základě zaběhlého plánu sekání a dle potřeby a možností zaměstnanců obce. Dále využívá pasportu zeleně zpracovaného dřívějším zastupitelstvem.

Zaměstnanci obce mají široký rozsah činností a dodržují zažitý pořádek sekání ploch v obci včetně častějšího sekání ve vybraných lokalitách. Co se týká vzrostlé zeleně, konzultujeme případné zásahy s panem Novákem (Živa, s.r.o.) či jinými specialisty, kteří následné zásahy často i realizují.

Za údržbu zeleně primárně zodpovídá vedoucí pracovní čety, kontroluje ji starosta.

Plán údržby obce taktéž není zpracován, viz jiný z Vašich dotazů.

Vzhledem k tomu, že ve Vaší žádosti o poskytnutí informace nebyl vyplněn jiný kontakt než adresa trvalého pobytu, posíláme odpověď písemnou formou.

Děkuji za Váš zájem o naši obec.

S pozdravem,

Jaroslav Paznocht

starosta obce