Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 18/2018 - BOZP a PO

publikováno 12. 7. 2018

Přijato: 29.6. 2018, odpovězeno 12.7. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 12.7. 2018

Dotaz:

Dobrý den,

žádám o poskytnutí informace – jak a kým jsou zaměstnanci proškolováni ve vztahu k BOZP a PO, kým je zajištěno školení na referentská vozidla, děkuji.

Odpověď:

Vážená paní/Vážený pane

školení bezpečnosti a ochrany zdraví a prevence vzniku požáru při práci je prováděno pravidelně starostou, jako vedoucím pracovníkem na základě podkladů zpracovaných ing. Jiřím Šnebergrem, osobou odborně způsobilou k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a preventistou PO.

Školení na referentská vozidla je objednáno u fi. Autoškola Dagmar Svobodová.

Děkuji za Váš zájem o naši obec.

S pozdravem,

Jaroslav Paznocht

starosta obce