Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č 3/2022

publikováno 13. 6. 2022

Přijato: 30.5.2022, odpovězeno 13.6.2022, vyvěšeno na elektronické úřední desce 13.6.2022

Dotaz:

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu Zákona č.106/1999 Sb.

Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím stanovuje povinným subjektům poskytnout informace vztahující se k jejich působnosti na žádost fyzických i právnických osob. Povinnými subjekty dle tohoto zákona jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.

Ve smyslu výše uvedeného žádám o poskytnutí následujících informací, týkající se opravy vnitřní komunikace v osadě Nové Středokluky v listopadu loňského roku:

  • kdo a kdy rozhodl o provedení opravy
  • kopie objednávky opravy
  • kopie faktury za odvedenou práci

Za vyřízení v zákonem stanovené lhůtě předem děkuji.

S pozdravem

Odpověď:

Vážená paní ,

ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. poskytuji následující informace k dotazu týkající se opravy vnitřní komunikace v osadě Nové Středokluky v listopadu loňského roku:

Ad1) kdo a kdy rozhodl o provedení opravy

O provedení opravy rozhodl na základě cenové nabídky starosta obce.

Ad2) kopie objednávky opravy

Objednávka byla schválena ústně na základě cenové nabídky. viz příloha č.1.

Ad3) kopie faktury za odvedenou práci – viz. příloha č.2.

Upozorňujeme, že faktura je také na zakázku opravy komunikace Na Ovčíně.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Paznocht

starosta