Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Obecní úřad

Zápis z jednání ZO ze dne 24.5.2023

Autor: Referentka | 31.5.2023 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z jednání ZO ze dne 24.5.2023

Podklady pro jednání: Dostupné zde. Program: Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí. Osadní výbory (Paznocht) Státní pozemky (Paznocht) VZ: Mobiliář (Petrů) VZ: Ovčín rekonstrukce silnice (Paznocht) VZ: Kotelna ZŠ (Petrů) VZ: Hasičský vozík (Šeda) Stavební práce ZŠ (Paznocht, Kuchař) Diskuse Usnesení a přílohy: Usnesení č.23/ZO/50: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje členy Osadního výboru Nové Středokluky Ondřeje Bajara, Tomáše Červinku […]

Dotaz dle zákona č.106/1999 Sb. č. 2/2023

Autor: Referentka | 24.5.2023 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotaz dle zákona č.106/1999 Sb. č. 2/2023

Přijato: 15.5.2023, odpovězeno 24.5.2023, vyvěšeno na elektronické úřední desce 24.5.2023 Dotaz: VáženíObracíme se na vás s žádosti o poskytnutí informací týkající se, veřejné zakázky malého rozsahuv souladu s ustanovením zákona č. 106/1999,Sb. o svobodném přístupu k informacím, dále v souladus ustanovením § 6 zákona č. 134/2016, Sb. o zadávání veřejných zakázek.Máme v úmyslu účastnit se vašeho výběrového řízení na dodávku požárního přívěsu pro hašení,financovaného z dotačního programu Ministerstva vnitra […]

Středoklucká Střela

Autor: Referentka | 24.5.2023 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Středoklucká Střela

Oznamujeme, že z provozních důvodů bude následující číslo Střely č. 3 spojeno s číslem prázdninovým s č. 4. Toto dvojčíslo vyjde ke konci června. O termínu do kdy bude možné posílat redakci Vaše příspěvky budete informováni obvyklou cestou. Obec Středokluky a redakce Střely

Výsledky voleb do osadního výboru Nové Středokluky

Autor: Referentka | 22.5.2023 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výsledky voleb do osadního výboru Nové Středokluky

Volby do osadních výborů obce Středokluky – 17. a 20.5. 2023 Zápis ze sčítání hlasů Celkový počet odevzdaných obálek: 12Počet odevzdaných obálek: Osada Nové Středokluky 12Počet platných hlasů:− Osada Nové Středokluky 12Počet hlasů Nové Středokluky:− Ondřej Bajar 9− Tomáš Červinka 9− Roman Pištěk 6

Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu

Autor: Referentka | 19.5.2023 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu

Autor: MěÚ Černošice – Odbor stavební úřad – odd. dopravy a správy komunikací Typ: veřejná vyhláška Druh: Opatření obecné povahy č. 135/2023 Dotčené k.ú.: Středokluky Datum oznámení: 19.5.2023

Volby do osadního výboru Černovičky

Autor: Referentka | 16.5.2023 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volby do osadního výboru Černovičky

Vzhledem k tomu, že nikdo z osady Černovičky neprojevil zájem kandidovat do osadního výboru, jsou volby pro tuto osadu, které se měly konat 17. a 20. 5. 2023,  ZRUŠENY.  

Oznámení veřejnou vyhláškou

Autor: Referentka | 11.5.2023 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení veřejnou vyhláškou

Autor: MěÚ Černošice – Odbor stavební úřad – odd. dopravy a správy komunikací Typ: veřejná vyhláška Druh: Opatření obecné povahy č. 115/2023 Dotčené k.ú.: Středokluky Datum oznámení: 11.5.2023

Podporují nás

Autor: Referentka | 4.5.2023 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podporují nás

Projekt „Vybavení kmenové učebny ZŠ Středokluky“ byl podpořen z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova ze  Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 číslo projektu 21/002/19210/120/220/002198/KFRP/001

FÚ – veřejná vyhláška

Autor: Referentka | 21.4.2023 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem FÚ – veřejná vyhláška

Autor: Finanční úřad pro Středočeský kraj Typ: Veřejná vyhláška Druh: Daň z nemovitých věcí na rok 2023 Dotčené k.ú.: Středokluky Datum oznámení: 21.4.2023

Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 1/2023

Autor: Referentka | 19.4.2023 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 1/2023

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2023, o nočním klidu