Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 6/2019

publikováno 19. 8. 2019

Přijato: 12.8. 2019, odpovězeno 19.8. 2019, vyvěšeno na elektronické úřední desce 19.8.2019

Dotaz:

Dobrý den,

obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí informace, jak vysoké nájemné Vám platí společnosti O2 Czech Republic a.s. a T-mobile Czech Republic a.s. za umístění základnové stanice pro provoz sítě 4G/LTE na budově ve Vašem vlastnictví, kde se nachází obecní úřad – na adrese Lidická 61, 252 68 Středokluky.

Zároveň prosím o zaslání kopie příslušné nájemní či jiné smlouvy obce s uvedenými společnostmi, na základě níž mají zařízení pro provoz 4G/LTE sítě na Vašem objektu umístěno.

Informaci, prosím, zašlete do mé datové schránky…

Předem děkuji za brzké zaslání požadované informace a jsem s pozdravem.

Odpověď:

Vážená paní,

k Vaší žádosti ze dne 12.8.2019, evidované u Obecního úřadu Středokluky pod pořadovým číslem 6/2019, Vám sděluji následující:

Obec Středokluky uzavřela smlouvu na pronájem části budovy, určené pro umístění základnové stanice veřejné komunikační sítě s příslušenstvím, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Nájemné stanovené touto smlouvou je 85.000,- Kč za rok.

Kopii zmíněné smlouvy najdete v příloze.

S pozdravem

Jaroslav Paznocht

starosta obce