Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. 2017- Rybník Pod Panskou

publikováno 11. 1. 2017

Přijato: 11.1. 2017, odpovězeno 11.1. 2017

Dotaz:

Odpověď:

Vážená paní / Vážený pane…….,

Jaroslav Paznocht

starosta obce