Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. 2017 - investiční plány

publikováno 1. 3. 2017

Přijato: 16.2. 2017, odpovězeno 1.3. 2017

Dotaz:

Dovoluji si Vás oslovit s projektem určeným na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.
U těchto projektů žádáme o:
– název projektu
– stručný popis projektu
– rozpočet projektu v mil. Kč
– plánovaný termín započetí projektu
– předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.
Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci.

Odpověď:

Vážená paní / Vážený pane…….,

K  Vaší žádosti ze dne 16.2.2017 sdělujeme, že všechny stavební projekty plánované obcí Středokluky jsou při zadání veřejné zakázky aktuálně k dispozici na www.stredokluky.cz a www.vhodne-uverejneni.cz.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Paznocht

starosta obce