Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 9/2018 - krizový plán

publikováno 19. 6. 2018

Přijato: 30.5. 2018, odpovězeno 12.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 19.6. 2018

Dotaz:

Dobrý den, je zpracován krizový plán obce pro případ živelné katastrofy ( rozsáhlý požár, povodně, vichřice atd..) Pokud ne, proč tak není. Pokud ano, prosím o následující.

  1. Kopii krizového plánu obce.
  2. Kdo je zodpovědný za jeho kontrolu a dodržování a případnou aktualizaci.
  3. Jakým způsobem budou občani v případě přírodní katastrofy informováni.

Odpověď:

Vážená paní/Vážený pane

krizovou dokumentaci má obec zpracovanou. V roce 2015 proběhla kontrola z nadřízeného úřadu v Černošicích, která shledala vše v pořádku. Metodické pokyny jsou přiloženy. Bohužel nebyl dokončen rozšířený krizový plán, který začal připravovat bývalý místostarosta.

Zodpovědný je starosta obce.

Občané obce budou informováni pomocí rozhlasu, SMS rozhlasu a mobilní aplikace, sociálních sítí a webu obce. Samozřejmostí je přímý kontakt postižených obyvatel za pomoci JSDH či pracovníků obce a dobrovolníků.

V případě povodně se aktivuje povodňový plán.

Obec dále aktualizuje telefonní čísla na krizovém portálu Středočeského kraje.

Vzhledem k tomu, že ve Vaší žádosti o poskytnutí informace nebyl vyplněn jiný kontakt než adresa trvalého pobytu, posíláme odpověď písemnou formou.

Děkuji za Váš zájem o naši obec.

S pozdravem

Jaroslav Paznocht

starosta obce