Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 16/2018 - náklady na zaměstnace obce - úklid

publikováno 3. 7. 2018

Přijato: 5.6. 2018, odpovězeno 18.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 3.7. 2018

Dotaz:

Dobrý den,

prosím o informaci jak velký objem finančních prostředků je vynakládán na zaměstnance obce, věnující se úklidu, údržbě v obci v roce 2018,2017,2016,2015 po měsících.

Odpověď:

Vážená paní/Vážený pane

V tabulce níže naleznete odpověď na Vaši otázku. Mzdové náklady jsou vyčísleny ve formě superhrubé mzdy, tedy včetně povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. K objemu prostředků jsme přidali i počet jednotlivých pracovníků. Musím Vás ovšem upozornit, že pouze 2 z nich pracují na plný úvazek, další mají různé zkrácené úvazky na základě dohod o provedení práce nebo činnosti.

 

Rok 2015 2016 2017 2018
Měsíc počet superhr.mzda počet superhr.mzda počet superhr.mzda počet superhr.mzda
1 7 48 188 7 68 165 7 102 387 8 110 311
2 7 50 600 7 67 953 8 89 292 8 110 169
3 7 51 404 7 68 271 8 113 600 8 111 214
4 8 68 094 7 71 551 7 71 887 8 139 891
5 10 83 946 7 70 319 9 114 301 8 111 341
6 10 81 638 7 72 559 8 110 178
7 9 77 822 9 82 681 9 110 066
8 9 75 092 10 113 705 9 118 288
9 8 76 632 10 106 449 9 112 036
10 7 73 560 9 97 320 8 93 468
11 7 92 655 8 121 203 7 122 385
12 7 76 587 8 97 794 8 114 237
celkem 856 218 1 037 970 1 272 125 582 926

Vzhledem k tomu, že ve Vaší žádosti o poskytnutí informace nebyl vyplněn jiný kontakt než adresa trvalého pobytu, posíláme odpověď písemnou formou.

Děkuji za Váš zájem o naši obec.

S pozdravem,

Jaroslav Paznocht

starosta obce