Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 2/2018 - Č.p. 117

publikováno 9. 5. 2018

Přijato: 23.4. 2018, odpovězeno 4. 5. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 9.5. 2018

Zodpovězeno, přestože žádost nesplňovala náležitosti pro odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

Dotaz:

Dobrý den, prosím o informace jaký byl vyměřen nájem na prostory v „Obecním servisu“ bývalému majiteli. Chci konkrétní částku v (Kč, EUR..) za m2, co vše je v této částce zahrnuto, jaké je penále v % (Kč, EUR..) za dosud nevyklizené prostory v “ Obecním servisu“. Jaká jsou přijata opatření, aby byl prostor vyklizen. Vysvětlení ,proč nebyl jako plátce el.energií zapsán Obecní úřad jakožto majitel objektu. Jak byla uhrazena práce lidí, kteří vyklízeli objekt ve vztahu k bývalému majiteli, tím myslím stěhování knih. Pokud bývalý majitel objekt nevyklidí, jak bude zajištěno vyklizení, kým a jak bude vyúčtováno, vymáháno.

Nezajímají mně podmínky ostatních subjektů, které kdy měly nájem v prostoru „Obecního“ servisu. Nezajímá mne co funguje díky benevolenci bývalého majitele, to svědčí jen o neschopnosti objekt plně převzít, děkuji .

Odpověď:

Vážená/ý paní/pane _____,

předně si dovoluji upozornit, že Vaše žádost nesplňuje podmínky dle zákona č.106/1999 Sb., neuvedl/a jste adresu trvalého pobytu ani bydliště. Přesto na dotaz rád odpovím.

Většinu informací naleznete v přiložené smlouvě s firmou Nakladatelský servis, s.r.o. Nájemné bylo stanoveno na 24 tisíc Kč ze 372 m2. Tedy 64,5 Kč/m2, jak jsem již předesílal, za stejnou částku jako byly pronajaty místnosti JSDH Středokluky. Tato částka se nijak nevymyká nájemnému v podobných objektech v okolí.

Nová smlouva má již ukončenou platnost. Společnost Nakladatelský servis je nyní ve výpovědi. V jaké výši bude stanoveno penále a zda bude uzavřena nová nájemní smlouva bude určeno na příštím veřejném jednání Zastupitelstva obce.

Obec objednává energie na základě otevřeného výběrového řízení, které probíhá vždy na jaře každého roku. Smlouvy jsou uzavírány od 1. dubna (či nejbližšího pracovního dne). Proto jsme na základě společné dohody provedli pro zjednodušení zápis až k tomuto termínu společně s přepisem všech ostatních odběrných míst v obci.

Pracovníci obce ani jiné osoby žádné knihy nestěhovali. Vystěhován byl nepořádek, pro který p. Chlumský zajistí likvidaci na vlastní náklady.

Odpovědnost za odpad v této budově nebyla smlouvou stanovena. Majitel přislíbil likvidaci odpadů.

 

S pozdravem,

Jaroslav Paznocht

starosta obce