Dotaz dle zákona č.106/1999 Sb. č. 2/2023

publikováno 24. 5. 2023

Přijato: 15.5.2023, odpovězeno 24.5.2023, vyvěšeno na elektronické úřední desce 24.5.2023

Dotaz:

Vážení
Obracíme se na vás s žádosti o poskytnutí informací týkající se, veřejné zakázky malého rozsahu
v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999,Sb. o svobodném přístupu k informacím, dále v souladu
s ustanovením § 6 zákona č. 134/2016, Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Máme v úmyslu účastnit se vašeho výběrového řízení na dodávku požárního přívěsu pro hašení,
financovaného z dotačního programu Ministerstva vnitra Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky, Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných
hasičů obcí, číslo žádosti: JSDH-V2-2023-00123.
Vzhledem k tomu, že poskytovatelem není určen termín ani způsob zadání, žádáme vás o poskytnutí
informací o zadání této konkrétní zakázky jakožto i veškerých podmínek jejího plnění vč. kritérií pro
hodnocení nabídky, a to v den zadání veřejné zakázky, tedy tak, aby nedošlo k porušení ustanovení
§ 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Informace prosím zašlete v elektronické podobě na emailovou adresu pozarniprivesy@email.cz
Předem děkuji za vaši spolupráci

Odpověď:

Vážená paní ,

dle §14 odstavce d) zákona č. 106/1999, Sb. je obec povinna poskytnout odpověď na Váš dotaz do 15 dnů ode dne přijetí žádosti.

Vzhledem k tomu, že termín vyhlášení výběrového řízení není dosud stanoven, ani není připravena zadávací dokumentace, nejsme schopni poskytnout Vám požadované informace v zákonném termínu dle výše zmíněného zákona.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Paznocht

starosta obce