Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 1/2018 - Č.p. 117

publikováno 23. 4. 2018

Přijato: 4.4. 2018, odpovězeno 17. 4. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 23.4. 2018

Zodpovězeno, přestože žádost nesplňovala náležitosti pro odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

Dotaz:

Dobrý den, chci vědět zda je uzavřena smlouva na pronájem prostor v „Obecním servisu“ s bývalým majitelem této nemovitosti, který má v prostorách uskladněné zboží. Dále prosím o informaci jaký je vyměřen nájem za tyto prostory a podle jakých parametrů. Co je v nájmu započítáno, jaké jsou podmínky plateb, jaké služby jsou v nájmu zahrnuty, zda je nájem placen měsíčně, jaká je výpovědní lhůta a na základě čeho je možno nájem ukončit. Pokud nájem vyměřen není, pak prosím o důvody proč se tak nestalo.

Děkuji.

Odpověď:

Vážená/ý paní/pane _____,

vklad nemovitosti č.p. 117 do majetku obce Středokluky byl proveden k datu 24.1.2018. Předchozí majitel měl ve smlouvě nárok na zachování prostor v části nemovitosti do data 28.2.2018. Následně byla podepsána nájemní smlouva na 30 dní do konce března 2018 za stejných podmínek, jaké měla JSDH od října 2017 do převedení nemovitosti na obec, ovšem při zohlednění záboru větší plochy.

Byla zaslána výzva nájemníkovi k vyklizení zbytku nemovitosti a doplacení nájemného za období, které užíval neoprávněně. Zároveň byl vyvěšen záměr pronájmu jím využívaných prostor za nových podmínek.

Co se týká plateb energií, obec platí za elektřinu v této nemovitosti od 4.4.2018. Tedy naopak využívala shovívavosti bývalého majitele. Telefonní linka je zatím vedena na bývalého majitele, protože ji jako jediný využíval. Jiné další platby zatím neprobíhají.

S pozdravem,

Jaroslav Paznocht

starosta obce