Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2019-04 Technické učebny ZŠ Středokluky

Projekt je spolufinancován Evropskou unií číslo projektu CZ.06.4.59/0.0./0.016_075/0013360

Popis projektu
Vybudování vybudování a vybavení učebny přírodovědných předmětů a matematiky a učebny jazyků a multimediální výuky a bezbariérového řešení budovy na adrese Školská 82, Středokluky. Vybudovaní učeben umožní zvýšit úroveň vzdělávání a profilovat školu jako moderní ZŠ, která by odpovídala na potřeby budoucí společnosti. Budoucnost bude vyžadovat jazykově zdatné odborníky z technických a přírodovědných oborů, což učebny podpoří i pro děti s potřebou bezbariérového přístupu ke vzdělání.

Cíle projektu
Cílem projektu je vybudování učebny přírodovědných předmětů a matematiky a učebny cizích jazyků a multimediální výuky v ZŠ Středokluky spolu s bezbariérovým řešením budovy na adrese Školská 82, Středokluky v souladu podmínkami a podporovanými aktivitami definovanými ve specifických pravidlech výzvy.

Výsledky projektu
Ve sledovaném období došlo k realizaci vybavení dvou technických učeben v prostorech ZŠ Středokluky v ulici Školská 82. V rámci akce došlo též k nákupu schodolezu pro handicapované osoby.

efrr-irop-logo
mmr_cr_rgb

Průběh projektu

Dokončeno

30. prosince 2020 Dokončena stránka projektu.

 

Záměr

Dokončeno

Záměrem je

 

Stav před realizací akce

A Odborná učebna přírodovědných předmětů a matematiky (typ učebna Fy-Ch)

Dokončeno

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

B Učebna cizích jazyků a multimédií

Dokončeno

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Termín podání nabídek: 27.1.2020 - prodlouženo do 3.2.2021

0. Výzva (PDF)

1. Podmínky pro zpracování nabídky (PDF)

Příloha č. 1 - Krycí list (DOCX)

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení (DOCX)

Příloha č. 3 - Kupní smlouva (DOC)

Protokol z prohlídky místa plnění dle 13. 1. 2021 (PDF)

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:  bez DPH.
Termín odevzdání nabídek: 27. 1. 2020

Také na https://www.stredokluky.cz/vz-2019-04-a/

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

C Nábytek do multimediální učebny

Dokončeno

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Termín podání nabídek: 27.1.2020 - prodlouženo do 3.2.2021

 

0. Výzva_Nábytek - multimediální učebna (PDF)

1. Podmínky pro zpracování nabídky_Nábytek multimediální učebna (PDF)

Rozpočet_výkaz výměr (PDF)

SoD_Nábytek multimediální učebna (PDF)

Zdůvodnění zásad § 6 odst. 4 (PDF)

Protokol z prohlídky místa plnění 18052021 (PDF)

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:  bez DPH.
Termín odevzdání nabídek: 27.1.2020 - prodlouženo do 3.2.2021

Také na https://www.stredokluky.cz/vz-2019-04-a/

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

D: VŘ: Dotační poradenství

Nerealizováno

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

 

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:  bez DPH.
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

D: Financování

Dokončeno

Obec financovala akci ze svých prostředků.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Dokončeno

A

dsc_0765

Poznámky k VŘ:

Galerie

Slavnostní odhalení pomníku padlým

28.9.2017

28. září 2017 byl slavnostně „odhalen“ pomník padlým ve světových válkách. Pomník byl v roce 2017 s pomocí dotace Ministerstva obrany zrekonstruován (rozbitá socha byla znovu odlita) za 722 tis. Kč. Od obecního úřadu […]

Číst dál

2016 – 8 Oprava sochy legionáře

11.7.2017

Průběh prací prováděných při obnově rozbité sochy legionáře – foto od sochaře Bohdana Hlavatého.

Číst dál

Události

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Příspěvky