Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

2019-05 Bezpečná chůze Středokluky – Běloky

Projekt je spolufinancován Evropskou unií číslo projektu CZ.06.4.59/0.0./0.016_038/0011769

Popis projektu
Vybudování nového bezbariérového chodníku podél komunikace "Do Bělok" (III/0075) v obci Středokluky včetně nových autobusových zastávek, přechodu pro chodce, místa pro přecházení, nového osvětlení a informačního radaru povede ke zvýšení bezpečnosti na úzké komunikaci a zlepší přístup všech občanů dané lokality k linkám Pražské integrované dopravy i k sobě navzájem.

Cíle projektu
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti podél komunikace III/0075 (Do Bělok/Lidická), vybudováním bezpečného, bezbariérového spojení ulic Lidická a ulice Nad Běloky. Toto spojení umožní bezpečný přístup k autobusovým zastávkám cestujícím z širokého okolí. Zlepší jim tedy přístup k veřejné dopravě a možnost pěšího pohybu po obci obecně. Výsledný chodník bude moci být v budoucnu napojen přímo na chodníkovou síť obce Běloky, tento projekt spojí obce Středokluky a Běloky nepřímo.

Výsledky projektu
Ve sledovaném období došlo k vybudování chodníků a dvou zastávek v ulici Na Běloky v obci Středokluky. V rámci akce došlo též k vybudování nového veřejného osvětlení chodníků, přechodu a místa pro přecházení a došlo též k osazení radaru u vjezdu do obce.

efrr-irop-logo
Ministerstvo pro místní rozvoj (logo)

Průběh projektu

Dokončeno

28. září 2017 Dokončena stránka projektu.

 

Záměr

Dokončeno

Záměrem je vybudování chodníku včetně dvou autobusových zastávek mezi ulicemi Lidická a Nad Běloky. Chodník bude veden podél komunikace 0075 (Na Běloky) od přechodu u bytového domu č.p. 218 po proluku vedle nemovitosti p. č. 407.

Během stavby bude vybudován chodník po pravé straně silnice ve směru Běloky až po autobusovou zastávku, od ní povede přechod k č.p. 342 a po levé straně bude pokračovat až na hranici katastru. Zde bude vybudováno místo pro přecházení ve standardu přechodu pro chodce.

Součástí stavby je veřejné osvětlení a patky pro nové přístřešky.

Akce je druhou polovinou projektu 2017-01/

 

Stav před realizací akce

A: VŘ: Projekční činnost

Dokončeno

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

Projekce byla zajistěna v rámci zakázky:
https://www.stredokluky.cz/2017-01/

B: VŘ: Realizace

Vyhlášeno

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

C: VŘ: Technický dozor investora

?

Zadání VŘ: (dokumentace + cena, termíny, atd.)

 

Vyhlášeno:
Předpokládaná cena realizace:  bez DPH.
Termín odevzdání nabídek:

Doplňující informace k VŘ (dotazy):

 

Výsledky VŘ:

Jednání Komise:

Vítěz VŘ:
Vítězná cena:

Protokol komise:  (PDF)

Poznámky k VŘ:

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č.  ze dne  (více zde)
Hodnotící komise:  (náhradník)

Počet přímo oslovených firem:

Nabídek:

Smlouva o dílo (PDF) podepsána dne:

Dodatek č.1 (PDF) byl podepsán dne  z důvodu  Schválen Zastupitelstvem dne  (více zde).

D: VŘ: Dotační poradenství

Nerealizováno

Žádost o dotaci byla vypracována pracovníky OÚ Středokluky.

D: Financování

Dokončeno

Akce bude financována z dotace IROP.

Poznámky:

Zhodnocení akce

Dokončeno

A

dsc_0765

Poznámky k VŘ:

Galerie

Události

Příspěvky