Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Strategie obce Středokluky

Při oslavách výročí 700 let obce v roce 2016 přislíbil starosta strategický dokument rozvoje obce. Na této stránce si jej můžete prohlédnout. Jedná se o první strategický dokument naší obce (mimo strategie mikroregionu). Tento text připravil kompletně starosta jako shrnutí činnosti obce i podklad pro žádosti o některé dotace. Nyní je hledán způsob, jak lépe prezentovat jednotlivá témata (analytickou část) a provázat stávající projekty s touto strategií.

Druhá verze bude již veřejně projednána a diskutována s obyvateli obce.

Středokluky707 (docx) verze ke dni 3.11. 2017 (stejná jako schvalená Zastupitelstvem).