Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 15/2018 - podpora spolků

publikováno 3. 7. 2018

Přijato: 5.6. 2018, odpovězeno 18.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 3.7. 2018

Dotaz:

Dobrý den,

prosím o informaci jaký byl objem poskytnutých prostředků jednotlivým spolkům v obci v roce 2018,2017,2016,2015

  • Finanční objem – nač byly finanční prostředky poskytnuty
  • Vybavení pro jednotlivé spolky
  • Dotace – nač byly dotace poskytnuty

Odpověď:

Vážená paní/Vážený pane

Finanční objem včetně smluv na všechny dotace, které poskytla obec Středokluky dle Pravidel v letech 2016-2018 naleznete na webové stránce obce (https://www.stredokluky.cz/dotace-spolky/), na této stránce jsou také vyvěšeny všechny smlouvy uzavřené se spolky a souhrnné tabulky, kde se dozvíte také účel dotací. Také zde naleznete dary, které byly poskytnuty spolkům v souvislosti s oslavami 700 let obce Středokluky a Obci Baráčníků Středokluky včetně smluv.

Vámi požadovaný rok 2015 byl přidán na základě Vaší žádosti. V tomto roce ovšem byly poskytnuty pouze dary dle staršího znění zákona.

Byly zakoupeny stoly a židle z daru Letiště Praha v rámci programu Dobré sousedství a dle dřívější dohody převedeny TJ Sokol Středokluky. Obec nezakoupila žádné další vybavení, které by předala jednotlivým spolkům.

Všechny finanční dary spolkům byly vyplaceny dle zákona č. 128/2000 Sb., v roce 2015 byl schválen celkový objem financí Zastupitelstvem obce Středokluky vzhledem k daru z programu Dobré sousedství a jednotlivé dary projednány Spolkovou komisí. V další letech byl schvalován Zastupitelstvem objem financí určený pro jednotlivé dotační programy dle zákona č. 250/2000 Sb.

Vzhledem k tomu, že ve Vaší žádosti o poskytnutí informace nebyl vyplněn jiný kontakt než adresa trvalého pobytu, posíláme odpověď písemnou formou.

Děkuji za Váš zájem o naši obec.

S pozdravem,

Jaroslav Paznocht

starosta obce