Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Dotace a dary

2017

Žijeme zde společně 2017 - Dar Letiště Praha

Celková alokace 979 380 Kč. Obec má garantovanou částku, kterou musí utratit do 31. 12. 2017 na jednotlivé projekty, schváleny byly tyto:

1 A Zjištění stavu a zabezpečení studen v obci V loňském roce proběhla rekonstrukce a čištění studně na Ovčíně. V letošním roce bychom rádi pokračovali v zajištění a vyčištění dalších obecních studní. Které využívají buď občané, či přímo obec. Pokud se vše podaří, chystáme také obnovu čerpadel na některých studnách.
2 A Projekt revitalizace Zákolanského potoka a vodoteče u rybníka Pod Panskou Dlouhodobě připravujeme renaturalizace hlavních toků nebo toků na obecních pozemcích. Zatím byl projekt vždy odsunut na druhou kolej, ale letos už oslovujeme projektanty.
Zákolanský potok je vzácné území v systému NATURA 2000, které obývá rak kamenáč.
3 A Druhá fáze rekonstrukce kanalizace u koupaliště Nejstarší část kanalizační stoky byla vybudována na konci 80. let. Bohužel dnes vzhledem k vysoké hladině spodní vody netěsní a vpouští do ČOV množství balastní vody. Část byla již opravena, bohužel musíme přikročit k dalším opravám.
4 A Monitoring dešťové kanalizace V obci Středokluky se nachází velké množství různých prvků likvidace dešťových vod.
V loňském roce jsme připravili veřejnou zakázku na kompletní vyčištění dešťové kanalizace a dalších potrubí, vpustí apod, dále jejich geodetické zaměření a vytvoření digitální mapy.
5 B Snížení energetické náročnosti budov DPS Budova s byty v obecním vlastnictví bude rekonstruována. Součástí rekonstrukce bude obnova vstupních dveří a fasády. Nyní chystáme studie a projekty pro co nejdřívější realizaci některých akcí.
6 B Letní úklid komunikací Obec Středokluky připravuje kompletní strojové čištění veškerých komunikací v obci. Dojde k odstranění prachu, kamenin i dalších nečistot.
7 B Vybudování bezprašného povrhu komunikace Ovčín projekt Místní část na Ovčíně se skládá také ze dvou komunikací, kde nikdy nebyl vybudován zpevněný povrch. Obec již projektuje kompletní obnovu povrchů, včetně odvodu dešťových vod.
8 C Údržba a dosázení  zeleně v obci V obci se nachází stovky stromů, které je nutné dlouhodobě udržovat. Proto připravujeme průběžně potřebné zásahy. Zároveň dojde nejspíše k silnému omlazení aleje při komunikaci na Černovičky, která je dnes již nebezpečná.
Pravděpodobně dojde také k dosázení uhynulých či zničených stromů
9 C Cyklostezka rybník - projektová dokumentace V loňském roce byla připravena studie cyklostezky k rybníku Pod Panskou. Nyní připravujeme pokračování v přípravách - projektovou dokumentaci ke stavbě.
10 D Příspěvek na provoz systému tříděného odpadu Obec má přes 10 stálých stanovišť tříděného odpadu, dále nejméně 4x ročně probíhá svoz velkoobjemného odpadu a 2x ročně nebezpečného odpadu. Na dvoře OÚ provozuje kontejner na bioodpad.

Nebyly schváleny tyto:

1 B Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Druhý stupeň základní školy ve Středoklukách sídlí v historické budově z 19. století. Dveře v budově jsou nepůvodní a neodpovídají dnešním energetickým standardům. Chystáme nové dřevěné dveře, odpovídající stáří budovy, které splní dnešní energetické standardy.
2 B Nová silnice Nové Středokluky - příprava Někteří obyvatelé místní části Nové Středokluky nemají nyní zpevněnou (prašná cesta) příjezdovou komunikaci. Vzhledem ke komplikovaným majetkovým poměrům se její realizace stále odkládá. Přesto  chystáme studii a projektovou dokumentaci k její realizaci.

2016

Dotace a dary z předchozího roku budou přidávány postupně.