Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 7/2019

publikováno 19. 8. 2019

Přijato: 19.8. 2019, odpovězeno 19.8. 2019, vyvěšeno na elektronické úřední desce 19.8.2019

Dotaz:

Dobrý den,

obracím se na Vás na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci subjektů

Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107

a

DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177.

Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí informace, zde uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.

Ke všem uvedeným písemnostem mi postačí anonymizovaná podoba.

S pozdravem

Odpověď:

Vážení,

k Vaší žádosti ze dne 19.8.2019, evidované u Obecního úřadu Středokluky pod pořadovým číslem 7/2019, Vám sděluji následující:

Společnost Domistav CZ a.s. podala v roce 2017 obci nabídku ve veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Nástavba základní školy v obci Středokluky.

Kompletní informace k této akci najdete na webových stránkách obce: https://www.stredokluky.cz/2016-2/

Kopii zmíněné nabídky zasílám v příloze.

 

S pozdravem

Jaroslav Paznocht

starosta obce