Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 11/2018 - provozní informace

publikováno 19. 6. 2018

Přijato: 30.5. 2018, odpovězeno 12.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 19.6. 2018

Dotaz:

Dobrý den, jak vedena spotřeba pohonných hmot na vozidla vlastněná OÚ, jak je evidován jejich provoz, jak jsou přidělovány úkoly jednotlivým zaměstnancům. Kdo kontroluje odvedenou práci, kdo povoluje práci a její náplň o víkendech. Jak je fakturována práce zaměstnanců OÚ v případě, že pracují pro obyvatele obce. Je vytvořen ceník prací zaměstnanců OÚ v případě práce pro zaměstnance obce. Je vytvořen ceník pro zapůjčení vybavení pro spolky, je vytvořen jejich seznam. Jaký je postup v případě zádosti o jejich zapůjčení

Odpověď:

Vážená paní/Vážený pane

spotřeba pohonných hmot vozidla vlastněného obcí je evidována pomocí karet CCS (tedy nákupu pohonných hmot) a pravidelných informací vedoucího pracovní čety. Úkoly zaměstnancům obce jsou přidělovány starostou na základě jejich zařazení v rámci organizace. Odvedenou práci pracovníků v kanceláři kontroluje přímo starosta, práci pracovníků údržby obce kontroluje jejich vedoucí, popřípadě starosta. Práce je zadávána vedoucím pracovní čety na základě dohody se starostou.

Pracovníci obce zpravidla nevykonávají práci pro obyvatele obce, jelikož obec nemá dostatek zaměstnanců k plnění požadavků občanů. Ceník vytvořen není, i když byl dříve zvažován, ale z důvodu výše nebyl realizován.

Obec zapůjčuje vybavení zpravidla bezplatně na žádost spolků, vzhledem k tomu, že dosud nebylo mnoho materiálu vhodného k zapůjčení, nebyl vytvořen žádný seznam či pravidla zapůjčení. Je to jistě dobrý podnět do budoucna. Obec v tuto chvíli zapůjčuje pouze rozkládací stan. Byly zakoupeny pivní sety, které ovšem nebudou zapůjčovány do jejich označení jako majetku obce. Pokud máte zájem o zapůjčení obecního vybavení, napište žádost, kde zdůvodníte svůj požadavek.

Vzhledem k tomu, že ve Vaší žádosti o poskytnutí informace nebyl vyplněn jiný kontakt než adresa trvalého pobytu, posíláme odpověď písemnou formou.

Děkuji za Váš zájem o naši obec.

S pozdravem,

Jaroslav Paznocht

starosta obce