Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 1/2019

publikováno 31. 1. 2019

Přijato: 30.1. 2019, odpovězeno 31.1. 2019, vyvěšeno na elektronické úřední desce 31.1.2019

Dotaz:

Vážený obecní úřad Středokluky,

Požaduji veškerou korespondenci mezi Vaším zastupitelským úřadem a Městskou částí Prahy 6/Magistrátem hl.m.Prahy ohledně výše zmíněné záležitosti (dopravní situace v ulicích Horoměřická a Na Krutci v Praze 6), a to ode dne 1. ledna 2017 do dnešního dne.Tato komunikace by měla zahrnovat dotazy Vašeho úřadu ohledně stávající dopravní situace v těchto ulicích a návrhy poslané těmto institucím ( Městská část Praha 6 a Magistrát hlavního města Prahy) a jejich odpovědi. Měla by to také obsahovat jekékoli dotazy/stížnosti, které jste k tomuto tématu obdrželi od občanů a podnikatelských subjektů ve vašem katastru a Vaše odpovědi na jejich dotazy.

S přátelským pozdravem

 

Odpověď:

Vážený pane/vážená paní,

obec Středokluky neeviduje žádnou korespondenci mezi obcí a Městskou částí Praha 6 týkající se dopravní situace v ulici Horoměřická a Na Krutci v Praze 6.

 

Ing. Jaroslav Paznocht
starosta obce