Dotaz dle zákona č.106/1999 Sb. č. 20-2018 - vodovodní řad

publikováno 13. 11. 2018

Přijato: 6.11. 2018, odpovězeno 13.11. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 13.11. 2018

Dotaz:

Dobrý den,

je mi známo, že v některé z minulých smluv naší obce s provozovatelem vodovodního řadu byla zakotvena jeho povinnost kontrolovat v pravidelných intervalech všechny uzávěry vodovodů a odboček do jednotlivých nemovitostí.
Nedávno jsem se pokusil/a několik uzávěrů v naší ulici Lidická od č.p. 263 po 274 nelézt (sic), ale v mnoha případech jsem nebyl/a úspěšný/á. Laickým okem si dovoliji (sic) odhadnout, že s uzávěry nebylo pohnuto několik let.

Prosím tedy (věřím, že v souladu se zákonem 106/1999 Sb.) o zaslání informace, kdy provozovatel, je-li to v jeho smluvně zakotvených povinnostech, naposledy vykázal, ale také provedl, údržbu uzávěrů vodovodního řadu, s důrazem na lokalitu ulice Lidická od č.p. 263 po č.p. 284.
Je-li třeba tento dopis položit prostřednictvím datové schránky, prosím o pokyn (v tomto okamžiku probíhá údržba datových schránek).

Mnohokrát děkuji a přeji příjemné dny.

Odpověď:

Vážený pane/vážená paní,

Smlouva s provozovatelem vodovodního řadu firmou Petr Kožený, s.r.o. z roku 2009 je přiložena k odpovědi.

Provozovatel není povinen informovat o rozsahu údržby. Vyzvali jsme ho k odpovědi na Váš dotaz.

Zároveň Vás upozorňuji, že v souvislosti s přislíbenou dotací na intenzifikaci ČOV bude smlouva s provozovatelem Petr Kožený, s.r.o. vypovězena a bude vyhlášeno nové výběrové řízení na provozování vodovodní sítě.

S pozdravem,

Ing. Jaroslav Paznocht
starosta obce

Přílohy