Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 1/2021

publikováno 25. 3. 2021

Přijato: 11.3.2021, odpovězeno 24.3.2021, vyvěšeno na elektronické úřední desce 25.3.2021

Dotaz:

Žádám o poskytnutí následujících informací:

  1. Zajišťuje Váš úřad pro občany možnost bezplatného připojení k internetu, a to zejména v prostorách úřadu nebo jiných obecních/městských veřejně přístupných prostorách-např. obecní/městské knihovny, bazén, koupaliště, zdravotní zařízení apod.?
  2. Zajišťuje Váš úřad bezplatný nebo zpoplatněný přístup k PC s přístupem na internet, a to zejména v prostorách úřadu nebo jiných obecních/městských veřejně přístupných prostorách např . obecní/městské knihovny, bazén, koupaliště, zdravotní zařízení apod.?

Požadované informace zašlete, prosím, e-mailem na adresu: internet.obce@seznam.cz

Děkuji

Odpověď:

 

Vážený pane,

přestože podání Vaší žádosti ze dne 11.3.2021 nebylo učiněno zákonným způsobem na adresu elektronické podatelny: podatelna@stredokluky.cz, evidujeme ji u Obecního úřadu Středokluky pod pořadovým číslem 1/2021 a sdělujeme Vám následující:

Obec Středokluky neposkytuje občanům v prostorách obecního úřadu ani v jiných veřejně přístupných budovách možnost bezplatného připojení k internetu.

Neumožňuje ani využití PC s přístupem na internet, naše prostorové možnosti tomu neodpovídají.

S pozdravem,

Jaroslav Paznocht

starosta obce