Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Dopravní vize obce Středokluky

Obec připravuje studii budoucnosti místních komunikací v obci. Cílem je nastavit jasný čitelný harmonogram oprav, kategorizaci veřejných komunikací a sjednotit a zpřehlednit dopravní značení v celé obci.

Ke studii se může veřejnost vyjádřit v období od 20.11. do 12.12. elektronicky i písemně.

Všechny 4 části studie jsou níže.

Pod nimi ještě krátké povídání ke smyslu studie.

Veřejné projednání návrhu Dopravní vize

Veřejná projednání proběhnou: 

20. 11. 2023 od 17:00

V Chaloupkách, U Koupaliště, U Hřiště,

Školská, Starý vrch

Záznam vysílání zde: https://www.youtube.com/live/Z6-tA3ciId0?feature=shared

22. 11. 2023

Větrná, Na Sedmerkách,

Na Parcelách, Na Ovčíně, Ke Kinu

Záznam vysílání zde: https://www.youtube.com/live/ZU6kzxGGH88?feature=shared

 

Vždy v jednací místnosti OÚ Středokluky, Lidická 61, 1 . patro

Jak se mohu vyjádřit k návrhu Dopravní vize?

Vyjádřete se ke studii do 12.12. 2023

 • na veřejných projednáních
 • emailem na podatelna@stredokluky.cz

Formuláře budou pomocnou formou, není nutné ho využívat, ale připomínka by měla mít své náležitosti jako jméno a kontakt autora, ulice, kterých se to týká a být co nejvíce výstižný.

Proč studii chystáme?

Místní komunikace ve Středoklukách jsou ve velmi špatném stavu. Vnitřní dluh zdaleka přesahuje 100 milionů korun. Při opravách komunikací nemůžeme řešit pouze povrch vozovky, ale například také

 • chodníky - zda ano, v jakém povrchu, šířce,
 • parkování,
 • charakter provozu (vpustíme nákladní dopravu?),
 • bezpečnost křižovatek,
 • směr provozu,
 • povolenou rychlost,
 • likvidace dešťových vod,
 • dopravní značení,
 • množství zeleně.

V zemi i na povrchu je mnoho inženýrských sítí, tedy je při opravě nutné koordinovat případné zásahy do:

 • veřejného osvětlení,
 • plynovodu,
 • elektrického vedení,
 • splaškové kanalizace,
 • vodovod,
 • dešťová kanalizace,
 • datové a telefonní sítě,
 • veřejné osvětlení,
 • popř. další například sběrná místa odpadů.

Samozřejmě je nutné respektovat charakter ulice, její využívání, četnost provozu, hustotu osídlení a další.

Na území obce Středokluky se nachází několik druhů komunikací:

 1. Komunikace III. třídy - jejich význam převyšuje naši obec. Jsou to ulice Lidická, Kladenská, Na Běloky a úseky mimo zastavěné území. Provozuje Krajská správa a údržba komunikací Středočeského kraje.
 2. Účelové komunikace - Jejich význam je lokální a jsou určeny pouze pro zemědělskou techniku nebo jako přístup k dílčím pozemkům. Například polní cesta k Velkému háji nebo od Kladenské do Dobrovíze. Většinou je provozuje obec.
 3. Místní komunikace - Jedná se o nejčastější typ v naší obci. Provozuje je obec.Tyto komunikace jsme si vymezili jako souvislé bloky:
 1. Ulice Pod Sedličkami - projekce rekonstrukce komunikace.
 2. Nad Běloky + "Lidická - Řadovky" - zde je situace vesměs stabilizovaná.
 3. osada Nové Středokluky - bude mít vlastní studii.
 4. osada Černovičky včetně komunikace ke křižovatce "u benzínky" a k Muttu - chystá se vlastní studie.
 5. Větrná - Na Sedmerkách - (Měsíční - Sluneční - Jarní - budoucí zástavba Na Devaterkách).
 6. Na Ovčíně - Na Parcelách - Ke Kinu.
 7. Starý vrch - Školská.
 8. V Chaloupkách - U Koupaliště - U Hřiště - (V Lukách).

Každá i pocitově velice drobná změna (např. dopravního značení) musí být projednána s MÚ Černošice, zpravidla i dopravním inspektorátem. Každá větší oprava či změna komunikaci podléhá ještě složitějšímu schvalovacímu procesu a je nutná kompletní projektová dokumentace. Bez ní opravdu není možné provést téměř žádnou větší rekonstrukci, ale ani vyhlásit veřejnou zakázku.

Tato studie bude zadáním dalších fází projektové dokumentace, ale zároveň nám pomůže při povolování změn dopravního značení a zvyšování bezpečnosti v ulicích.

Proto Zastupitelstvo obce Středokluky zadalo studii Dopravní vize obce Středokluky, která má za cíl odpovědět na základní otázky výše a stát se základem dlouhodobému plánu rekonstrukcí komunikací v naší obci.