Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 5/2018 - občerstvení

publikováno 13. 6. 2018

Přijato: 28.5. 2018, odpovězeno 13.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 13.6.2018

Dotaz:

Prosím o rozpad nákladů, které byly vynaloženy na občerstvení za obec Středokluky za rok 2017 a 2018.

Odpověď:

Vážená paní / Vážený pane…….,

z Vaší žádosti není zřejmé, o jaké „občerstvení“ se jedná. Pokud myslíte „pohoštění“, přehled je v tabulce zveřejněné na konci tohoto dopisu. Obec zpravidla pohoštění neobjednává, pouze pro volební komise (6 členů, celkem za 3 volební kola) 3704 Kč a otevření MŠ (šampaňské a občerstvení pro hosty z MŠMT 1167 Kč). Také nakupuje balené vody či drobné občerstvení pro hosty, popř. pracovníky kanceláře.

Předpokládám, že Vás vedla k tomuto dotazu zmínka o navýšení z posledního jednání Zastupitelstva obce. Zde se musím omluvit. Došlo k politováníhodnému omylu. Účetní zahrnula „pivní sety“ v hodnotě 15 958,- Kč k pohoštění, přitom měly být zařazeny do majetku. Proto došlo k tomuto navýšení.

 

Datum Částka Popis
15.01.2018 936 Kč Stravné pro volební komisi I. Kolo
18.01.2018 214 Kč Volby – prezidentské
15.01.2018 514 Kč Volby – prezidentské
07.02.2018 240 Kč Volby – prezidentské II. kolo
07.02.2018 936 Kč Stravné pro volební komisi II. Kolo
26.02.2018 109 Kč Občerstvení – kancelář
20.03.2018 189 Kč Občerstvení – kancelář
16.04.2018 101 Kč Občerstvení – kancelář
11.12.2017 136 Kč Občerstvení – kancelář
11.12.2017 90 Kč Občerstvení – kancelář
23.10.2017 370 Kč Občerstvení – kancelář
23.10.2017 864 Kč Volby – parlamentní
02.02.2017 886 Kč Slavnostní otevření MŠ
02.02.2017 281 Kč Slavnostní otevření MŠ
Celkem 5866 Kč

Děkuji za Váš zájem o naši obec.

S pozdravem,

Jaroslav Paznocht

starosta obce