Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. 2017 - osvětlení

publikováno 24. 5. 2017

Přijato: 24.5.2017, odpovězeno 24.5.2017

Dotaz:

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :
1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné
dokumentace?
Pasportizace
Projektová dokumentace
Zaměření reálného stavu
Jiné – jakým způsobem?
Ne
2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?
_____________ ks
3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?
______________ W
4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení
Do 2 roků ____________ ks
Do 5 roků ___________ ks
Do 10 roků ___________ ks
Do 15 roků ___________ ks
Nad 15 roků ___________ ks

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks
Výbojka sodíková vysokotlaká ___________ ks
Výbojka sodíková nízkotlaká ___________ ks
Výbojka indukční ___________ ks
Výbojka metal halogenidová ___________ ks
Zářivka ___________ ks
LED ___________ ks
Jiný druh-žárovka ___________ ks
6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet
Betonový sloup
Ocelový sloup natíraný
Ocelový sloup zinkovaný
7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je
Do 2 roků ___________ m
Do 5 roků ___________ m
Do 10 roků ___________ m
Do 15 roků ___________ m
Do 25 roků ___________ m
Nad 25 roků ___________ m
8. Využíváte inteligentní řídící systém ?
ANO NE
9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?
ANO NE NEVÍM
10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016
_____________________________ hodin

11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016
______________________________ Kč
12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?
______________________________ Kč
13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:
Autonomně (vlastní zaměstnanec)
Prostřednictvím odborné soukromé firmy
Trvání smluvního vztahu: ____________________datum konce
Jiné: Jakým způsobem?
14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?
Dlouhodobým smluvním vztahem:
Název firmy: ______________________________________________
Doba smluvního vztahu: Neurčitá _______________datum konce smlouvy
Název firmy: ______________________________________________
Trvání smluvního vztahu: Určitá __________________datum konce
15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?
______________________ Kč
16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?
______________________ Kč
Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně

 

Odpověď:

Vážená paní / Vážený pane…….,

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :
1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné
dokumentace?
Pasportizace
Projektová dokumentace
Zaměření reálného stavu
Jiné – jakým způsobem?
Ne
2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?
cca 400 ks
3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?
-W
4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení
Do 2 roků ____________ ks
Do 5 roků ___________ ks
Do 10 roků ___________ ks
Do 15 roků ___________ ks
Nad 15 roků ___________ ks

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks
Výbojka sodíková vysokotlaká ___________ ks
Výbojka sodíková nízkotlaká ___________ ks
Výbojka indukční ___________ ks
Výbojka metal halogenidová ___________ ks
Zářivka ___________ ks
LED ___________ ks
Jiný druh-žárovka ___________ ks
6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet
Betonový sloup
Ocelový sloup natíraný
Ocelový sloup zinkovaný
7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je
Do 2 roků ___________ m
Do 5 roků ___________ m
Do 10 roků ___________ m
Do 15 roků ___________ m
Do 25 roků ___________ m
Nad 25 roků ___________ m
8. Využíváte inteligentní řídící systém ?
ANO NE
9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?
ANO NE NEVÍM
10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016
_____________________________ hodin
11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016
133843 Kč
12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?
114480Kč
13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:
Autonomně (vlastní zaměstnanec)
Prostřednictvím odborné soukromé firmy
Trvání smluvního vztahu: ____________________datum konce
Jiné: Jakým způsobem?
14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?
Dlouhodobým smluvním vztahem:
Název firmy: ______________________________________________
Doba smluvního vztahu: Neurčitá _______________datum konce smlouvy
Název firmy: ______________________________________________
Trvání smluvního vztahu: Určitá __________________datum konce
15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?
49248 Kč
16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?
187156Kč