Dotaz dle zákona č.106/1999 Sb. č. 3/2023

publikováno 19. 6. 2023

Přijato: 14.6.2023, odpovězeno 16.6.2023, vyvěšeno na elektronické úřední desce 19.6.2023

Dotaz:

Žádám Obecní úřad Středokluky Lidická 61, 252 68 Středokluky o poskytnutí této následující informace: Smlouvu obce Středokluky o nájmu areálu „Koupaliště“ ve Středoklukách. 

Odpověď:

Vážená paní,
na základě Vaší žádosti, dle zákona č. 106/1999 Sb., kterou obec obdržela 14.6.2023
přikládám požadovanou smlouvu.

S pozdravem

Jaroslav Paznocht

starosta obce

Přílohy:
Smlouva o nájmu – koupaliště