Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Rybník Pod Panskou

V roce 2014 byl dokončen a zprovozněn rybník Pod Panskou ve Středoklukách. Výstavbu zaplatil s pomocí dotace Státní pozemkový úřad.

Rybník se nachází mezi "Sportovním areálem Koupaliště - Plovárna" a dálnicí D7.

K rybníku je zákaz příjezdu motorovými prostředky. Příchod je nejlepší po příjezdové komunikaci k ČOV nacházející se vedle "Plovárny".

Rybník obtéká obtokové koryto sloužící jako biotop raka kamenáče a je součástí soustavy NATURA 2000.

Provoz rybníka musí být v souladu s Manipulační řádem Schváleným dne 29. 10. 2014.

Nájemcem a správcem rybníka je Český rybářský svaz, místní organizace Kladno.

Smlouvu uzavřenou dne 20. 10. 2014 naleznete ZDE.

Účel:

  • Akumulace a retence vody
  • Protipovodňová ochrana
  • Krajinotvorný prvek
  • Extensivní rybochov
  • Biotop pro populaci raka kamenáče

Charakter:

plocha při Ha: 4,37 ha

plocha při Hr: 5,3 ha

objem při Ha: 46 600 m3

objem při Hr: 83 900 m3

Délka hráze: 423 m (sypaná)

Rybolov

Rybářský revír "Pod Panskou" (č. p. 270, č. e. 02 411 195) byl stanoven dne 27. 3. 2015. Rozhodnutí o rybářském revíru.

Jedná se o mimopstruhovou vodu.

Výměra revíru: 10,99 ha.

Součástí není menší rybník "Panská" východně od rybníka "Pod Panskou".

Provozovatelem revíru a správcem povolenek je Český rybářský svaz, místní organizace Kladno.