Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 5/2019

publikováno 27. 5. 2019

Přijato: 23.5. 2019, odpovězeno 27.5. 2019, vyvěšeno na elektronické úřední desce 27.5.2019

Dotaz:

Vážení,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) Vás tímto v souvislosti s výběrovým řízením s názvem „Právní poradenství v obci Středokluky na roky 2019-21“, uveřejněným na profilu zadavatele dne 26. 04. 2019, evidenční číslo zakázky: 2019-03, žádáme o poskytnutí následujících informací:
– identifikace vybraného dodavatele (tj. identifikační údaje vybraného dodavatele) včetně

  • sdělení výše měsíčního paušálu za 8 hodin právních služeb u vybraného dodavatele
  • sdělení ceny za každou další 1 hodinu právních služeb překračujících shora uvedený paušál u vybraného dodavatele,

tj. sdělení údajů z nabídky vybraného dodavatele odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

O poskytnutí shora požadovaných informací žádáme v elektronické podobě a to prostřednictvím datové schránky

Za poskytnutí výše uvedených informací Vám předem děkujeme.

S pozdravem,

Odpověď:

Vážený pane,

veškeré informace o výběrovém řízení s názvem „Právní poradenství v obci Středokluky na roky 2019-21“ s evidenčním číslem 2019-03 nejdete na webových stránkách obce Středokluky, konkrétně na adrese https://www.stredokluky.cz/2019-03/

S pozdravem

Jaroslav Paznocht

starosta obce