Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 3/2021

publikováno 30. 7. 2021

Přijato: 30.8.2021, odpovězeno 30.8.2021, vyvěšeno na elektronické úřední desce 30.8.2021

 

Dotaz:

Dobrý den,

s odvoláním na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bych vás tímto rád požádal o následující informace týkající se reklamního zařízení na pozemku 844/1 v katastrálním území Středokluky (umístěno jižně od dálnice D7, konkrétně zde https://mapy.cz/s/bukonobasu):

  1. který den bylo této stavbě vydáno povolení pro stavbu?
  2. který den toto povolení vyprší?

Pokud stavba pro reklamu platné povolení pro stavbu nemá, podávám tímto v souladu se zákonem 500/2004 S. podnět k zahájení řízení o odstranění stavby.

 

Odpověď:

Vážený pane ,

k Vaší žádosti ze dne 29. 8. 2021, evidované u Obecního úřadu Středokluky pod pořadovým číslem 3/2021, Vám sděluji následující:

Obec Středokluky nedisponuje dokumenty potřebnými k zodpovězení výše uvedených dotazů ani pravomoc navrhnout odstranění stavby na soukromém pozemku. Obraťte se v této věci na Městský úřad Hostivice, odbor Stavební úřad, Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice.

S pozdravem,

Jaroslav Paznocht

starosta obce