Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. ISŠ

publikováno 30. 5. 2016

Přijato: 25.5. 2016, odpovězeno 30.5. 2016

Dotaz:

Odpověď:

Vážená paní / Vážený pane…….,

K Vaší žádosti ze dne 19.5.2016, která došla na adresu obce Středokluky dne 25.5.2016 a byla zaevidována pod č.j. 555/2016, Vám sdělujeme následující:

Obec Středokluky žádný podnět týkající se Integrované střední školy Stanislava Kubra Středokluky Krajskému úřadu Středočeského kraje v tomto ani předchozím kalendářním roce nezasílala, proto neexistuje žádný text, který požadujete.

Totéž platí o jednotlivých členech zastupitelstva obce.

S pozdravem

Jaroslav Paznocht

Starosta obce