Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Dotace spolkům

Pravidla a formuláře

Jedná se o finanční příspěvky z rozpočtu obce pro zkvalitnění života v obci na rozvoj činností nekomerčního charakteru v těchto oblastech:

a) pravidelná zájmová činnost,

b) veřejně prospěšná činnost pravidelného a jednorázového charakteru,

c) reprezentace obce

Pravidla udělování dotací obce Středokluky (PDF) (2023-2026)

Pravidla udělování dotací obce Středokluky verze 1.1 (PDF) (2019-2022)

Pravidla udělování dotací obce Středokluky verze 1.0 (PDF) (Platná 2016-2018)

Formulář žádosti (DOC)

Formulář vyúčtování dotace  1.1 (DOC)

Pravidla publicity

Příjemce je oprávněný používat znak obce pro potřeby čl. IV Smlouvy o poskytování dotace.

Znak obce Středokluky ve formátech PNG, AI, EPS, PDF je dostupný zde: Znak Středokluky (zip)

Ke znaku může být připojen text:
"Tato akce byla podpořena obcí Středokluky"

Není přípustné jakékoli znění, které nahrazuje slovo "obec" spojením "obecní úřad". 

Obec může zapůjčit ke splnění čl. IV odst. 3 Smlouvy Banner s oky pro uchycení, dostupný je vždy jeden kus - "Podpořeno obcí Středokluky" dostupné rozměry 1,5 x 1 m, 0,75 x 0,5 m:

 

Samolepky pro označení majetku - "Podpořeno obcí Středokluky"

Kulaté: Průměr 10cm nebo 5 cm

Hranaté: 5x5cm nebo 3x3 cm

2024

Výzva zimní dotační program 2024

Výzva zimní dotační program 2024

2023

Výzva zimní dotační program 2023

Výzva zimní dotační program 2023

Výzva letní dotační program 2023

Výzva letní dotační program 2023

 

2022

Výzva letní dotační program 2022

Výzva letní dotační program 2022

Požadované dotace léto 22 fin

Výzva zimní dotační program 2022

Výzva zimní dotační program 2022

Rozdělení dotací zima 2022

 

 

 

2021

Výzva letní dotační program 2021

Výzva letní dotační program 2021

Přiznané dotace:

Dotace - léto - 2021 - schválené

Smlouvy dotace:

 

Výzva zimní dotační program 2021

Výzva zimní dotační program 2021

Přiznané dotace:

 

Smlouvy dotace:

 

2020

2019

2018

2017

2016