Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 7/2018 - úklid obce

publikováno 19. 6. 2018

Přijato: 30.5. 2018, odpovězeno 12.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 19.6. 2018

Dotaz:

Dobrý den, je zpracován plán úklidu obce. Pokud ne, proč tak není. Pokud ano, prosím o následující.

  1. Kopii plánu úklidu obce
  2. Kdo je zodpovědný za jeho kontrolu a dodržování

Odpověď:

Vážená paní/Vážený pane

obec nemá kodifikovaný plán úklidu obce. Úklid probíhá na základě zaběhlého cyklu a dle potřeby a možností zaměstnanců obce. Pokud se jedná o černé skládky či nepořádek v okolí kontejnerů, snažíme se je likvidovat okamžitě. Nejméně 2x týdně (zpravidla v pondělí a pátek) dochází ke kontrole všech kontejnerových stání, košů v obci a také úklid nejrušnějších ulic.

V obci naší velikosti není nutné vzhledem k rozsahu prací připravovat složitou dokumentaci. Zaměstnanci obce mají zkušenosti s problémovými místy a dělají vše proto, aby v rámci možností byla tato místa uklizena.

Za údržbu nepořádku zodpovídá vedoucí pracovní čety, kontroluje ji starosta.

Vzhledem k tomu, že ve Vaší žádosti o poskytnutí informace nebyl vyplněn jiný kontakt než adresa trvalého pobytu, posíláme odpověď písemnou formou.

Děkuji za Váš zájem o naši obec.

S pozdravem,

Jaroslav Paznocht

starosta obce