Obec Středokluky Obec Středokluky


Aktuality

DSC_0022

Více informací

Omezení autobusové dopravy během podzimu 2015

Od 5. 10. 2015 bude mít linka A23 výlukový jízdní řád! Ve dnech 15. – 18. září bude z důvodu opravy výstavby kanalizace v obci Makotřasy odkloněna trasa autobusových linek A22 a A53 v obou směrech. Zastávka Běloky je zrušena bez náhrady, zastávka Středokluky, odb. Běloky je přesunuta před „bytovky“ (č. p. 218). Stránky ČSAD Kladno Autobusové spoje společnosti ČSAD Slaný, linek Slaný – Brandýsek […]

Příspěvek obsahuje přílohy

Více info

Rekonstrukce ulice Kladenské

Seznam dalších uzavírek v obci okolí uvnitř. PŘIDÁN POPIS KOMPLETNÍ UZAVÍRKY 8. – 11. 10. 2015
V měsíci září proběhne velká rekonstrukce ulice Kladenské. Prvním krokem bude instalace nových obrubníků podél této komunikace a následovat bude vyfrézování stávajícího povrchu a uložení nového. Opraven bude také chodník na jižní straně ulice Kladenské, po ulici Lidickou.

Příspěvek obsahuje přílohy

Více info

Househols-hazardous-waste

Více informací

Svoz nebezpečného odpadu

DVŮR OBECNÍHO ÚŘADU (11.30 – 12.00) a NÁVES NA OVČÍNĚ (12.00 – 12.30) Svoz je určen pouze pro potřeby fyzických osob přihlášených v obci k trvalému pobytu či pro vlastníky nemovitostí. Do kontejnerů patří: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla, pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na […]

Více info

Svoz nebezpečného odpadu

DVŮR OBECNÍHO ÚŘADU (11.30 - 12.00) a NÁVES NA OVČÍNĚ (12.00 - 12.30) Svoz je určen pouze pro potřeby fyzických osob přihlášených v obci k trvalému pobytu či pro vlastníky nemovitostí. Do kontejnerů patří: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla, [...]

Více info

Den otevřených dveří v rekonstruované ZŠ

Celé dva měsíce trvala rekonstrukce v budově druhého stupně Základní školy ve Středoklukách. Tato akce byla největší stavební akcí v tomto roce, i proto cítíme povinnost ukázat ji našim občanům. Více již brzy.

Více info

Kalendář
akcí

Napište
nám