Obec Středokluky Obec Středokluky


Aktuality

!!! Varování pro občany !!!

MěÚ Buštěhrad varuje před skupinou Poláků, která se pohybuje v našem regionu a pod záminkou oprav okrádá lidi. Pokud vám někdo neznámý bude nabízet výměnu okapů, dlažbu, kominické a jiné služby, ihned volejte Policii ČR tel. 974 873 568 , případně na tísňové lince 158.

Více info

čez

Více informací

Odečty el. energie

Společnost ČEZ oznamuje občanům, že od pondělí 27.3.2017 do pátku 31.3.2017 budou v naší obci prováděny odečty spotřeby elektrické energie. Žádáme vlastníky nemovitostí, aby zpřístupnili měřidla, případně zanechali stavy elektroměrů na viditelném místě.

Více info

Rozšíření PID – Kladensko a Slánsko

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) oznámil spolu s Hl. m. Prahou a Středočeským krajem plán integrace částí Kladenska, Slánska a Prahy-západ do Pražské integrované dopravy (PID). Zapojení do PID je plánováno od 1.7. 2017.

Více info

Kontejner na bioodpad

Více informací

Kontejner na bioodpad bude přístupný i každou sudou sobotu

Na dvoře obecního úřadu je občanům bezplatně k dispozici kontejner na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, který bude od dubna 2017 přístupný v pondělí 8:00 – 18:00 v úterý 8:00 – 14:00 ve středu 8:00 – 17:00 ve čtvrtek 8:00 – 14:00 a dále každou sudou sobotu 9:00 – 12:00 (počínaje 8.dubnem 2017)  

Více info

První svoz bioodpadu

Oznamujeme občanům, že podle dohody se svozovou firmou je termín prvního svozu bioodpadu v letošním roce ČTVRTEK 6.dubna 2017. Jedná se o nádoby zapůjčené vlastníkům jednotlivých nemovitostí. Svoz bude dále probíhat každý sudý čtvrtek až do listopadu.  

Více info

Kalendář
akcí

Napište
nám