Záměr pronájmu nebytových prostor

publikováno 18. 3. 2024

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Středokluky zveřejňuje záměr pronájmu

NEBYTOVÝCH PROSTOR

v ulici Lidická č. p. 152 ve Středoklukách.

Jedná se o pronájem části budovy s č.p.152 – objekt bývalého infocentra, za účelem skladování, výroby a obchodu. Oddělený objekt je součástí budovy na pozemku p.č. st. 40/3 v k.ú. Středokluky, obec Středokluky.

Sejmuto: 8.4.2024