Záměr - věcné břemeno Starý vrch 187

publikováno 24. 4. 2024

 

Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Středokluky zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. st. 100, st. 129, 601/8, 626/1, 53/14, st.128, 54/6, 601/6, 627/5 a 169/5 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky.

Obsahem věcného břemene je umístění společností ČEZ Distribuce, a.s. zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení nn a pilíř, kabelové vedení nn včetně zařízení vlastní telekomunikační sítě k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu distribuční soustavy a k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů.

 

Jaroslav Paznocht

starosta obce