Seznam obecně závazných vyhlášek

publikováno 6. 6. 2022

Evidence právních předpisů vydaných obcí Středokluky

Obecně závazné vyhlášky:

Číslo: Název: Schválení: Platnost: Účinnost: Konec platnosti:
1999
1/1999 O místních poplatcích (psi, užívání veřejného prostranství, ubytování) 9.3.1999 10.3.1999 25.3.1999 6.4.2020
3/1999 O nakládání s komunálním a stavebním odpadem 23.3.1999 7.4.1999 22.4.1999 1.1.2002
4/1999 O ochraně životního prostředí v obci Středokluky 23.3.1999 7.4.1999 22.4.1999
5/1999 Regulující pohyb psů nebo jiných domácích nebo hospodářských zvířat na veřejném prostranství 23.3.1999 7.4.1999 22.4.1999
7/1999 O závazné části územního plánu sídelního útvaru Středokluky – dodatek 11.5.1999 11.5.1999 26.5.1999
8/1999 O závazné části Regulačního plánu Devaterky 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999
10/1999 O stanovení příspěvku na pobyt v mateřské škole, kterou zřizuje obec Středokluky 30.12.1999 30.12.1999 14.1.2000 1.1.2005
2000
1/2000 O rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací 24.1.2000 24.1.2000 8.2.2000
2001
1/2001 O způsobu použití a umístění čísel k označení budov 9.1.2001 1.2.2001 1.2.2001
2/2001 O stanovení podmínek pro pořádání sportovních a kulturních akcí v areálu koupaliště Středokluky 26.6.2001 27.6.2001 12.7.2001
3/2001 Která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce 28.11.2001 1.1.2002 1.1.2002 28.3.2018
4/2001 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 28.11.2001 1.1.2002 1.1.2002
2003
1/2003 O stanovení příspěvku na pobyt dětí ve školní družině pří ZŠ ve Středoklukách 23.10.2003 4.11.2003 19.11.2003
2004
1/2004 Kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/99 o místních poplatcích 16.12.2004 1.1.2005 1.1.2005  1.1.2020
2/2004 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 16.12.2004 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2007
3/2004 Kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 10/99 16.12.2004 1.1.2005 1.1.2005
2006
1/2006 O závazné části Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Středokluky 25.9.2006 26.9.2006 11.10.2006
2/2006 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 27.11.2006 1.1.2007 1.1.2007  1.1.2020
2017
1/2017 O nočním klidu 7.3.2017 8.3.2017 23.3.2017 20.6.2018
2018
1/2018 Kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy zřízené obcí 27.2.2018 13.3.2018 28.3.2018
2/2018 Kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy zřízené obcí 27.2.2018 13.3.2018 28.3.2018
3/2018 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Středokluky 27.2.2018 13.3.2018 28.3.2018  1.1.2022
4/2018 O nočním klidu 22.5.2018 5.6.2018 20.6.2018 19.4.2023
2019
1/2019 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 18.12.2019 1.1.2020 1.1.2020  6.4.2020
2/2019 O místním poplatku ze psů 18.12.2019 1.1.2020 1.1.2020
2020
1/2020 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 11.3.2020 6.4.2020 6.4.2020  1.1.2021
2/2020 Požární řád obce 29.4.2020 5.6.2020 5.6.2020
3/2020 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 25.11.2020 1.1.2021 1.1.2021  1.1.2022
2021
1/2021 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 15.12.2021 1.1.2022 1.1.2022
2/2021 O stanovení obecního systému odpadového hospodářství 15.12.2021 1.1.2022 1.1.2022
2023
1/2023 O nočním klidu 12.4.2023 19.4.2023 5.5.2023 4.6.2024
2024
1/2024 O nočním klidu 15.5.2024 4.6.2024 14.6.2024