Záměr zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 164/32

publikováno 29. 4. 2024

Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene
dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Středokluky zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 164/32 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky.

Obsahem věcného břemene je umístění tepelného čerpadla u rodinného domu v ul. Lidická čp. 273 za účelem zefektivnění vytápění rodinného domu.