Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2018

publikováno 13. 3. 2018

Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 3/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Středokluky.