Obecně závazná vyhláška č. 3/2020

publikováno 4. 12. 2020

Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 3/2020,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.