Povinnosti začátku roku 2024 - Poplatky za odpady, psy

Vážení sousedé, každý majitel domu nebo bytu má se začátkem roku povinnost uhradit místní poplatek za odpady, případně poplatek za psa. Vše je popsáno zde: https://www.stredokluky.cz/poplatky/ Prosíme využívejte od 1. 1. 2024 Platební portál Středočeského kraje: https://1url.cz/NK0G2

Nový systém komunikace - Mobilní Rozhlas

Vážení občané, v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, u nás zavádíme novou službu – Mobilní Rozhlas. Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů. Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat: SMS zprávy, hlasové zprávy, e-maily, zprávy…

Zápis MŠ Středokluky 2024

Mateřská škola Středokluky p.o. vyhlašuje zápis do MŠ pro rok 2024/2025. 7.5.2024 v ředitelně MŠ od 13:00 – 17:00 hodin řádně vyplněnou žádost o přijetí včetně potvrzení od lékaře rodný list dítěte průkaz totožnosti zákonného zástupce cizinci předloží povolení k pobytu na dobu delší než 90 dnů Jakékoliv dotazy…

Zápis z jednání ZO ze dne 3.4.2028

Dostupné zde. Program: Rybník Pod Panskou (Paznocht) – bod přesunut na začátek. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht) Projekty-tabulka (Paznocht) ÚS Devaterky (Paznocht) Rybník Pod Panskou (Paznocht, Kuchař, Vilím) Opravy komunikací (Šeda) Strategie vzdělání (Paznocht)) VZ: Dodávky energií (Paznocht) Rozpočtové opatření (Paznocht) Základní škola (Kuchař, Vilím) Zřizovací listina ZŠ (Kuchař, Vilím) Školský výbor a Školská rada (Fröhde) Dotace MAS KPZ…

První svoz BIO 2024

První svoz hnědých nádob s bioodpadem od domu proběhne v letošním roce 4.4.2024. Každý další svoz bude probíhat vždy ve čtvrtek v sudém kalendářním týdnu až do listopadu. Co patří do nádoby na bioodpad? • Bionádoby jsou určeny pro rostlinný odpad ze zahrad včetně zbytků zeminy a kuchyňský odpad rostlinného původu. Zbytky zeminy…

Jednání zastupitelstva obce 3.4.2024

Jednání se koná v jednací místnosti OÚ, Lidická 61, od 18:00 Jednání bude také vysíláno živě: https://youtube.com/live/UAluvBP4q9Q?feature=share Zastupitelstvo jedná dle jednacího řádu zde: https://www.stredokluky.cz/zastupitele/ Návrh programu: Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí…

SSOJ - Výlet do muzea věžáků na Kladně

Spolek Středokluky oživení-jinak pořádá výlet do muzea věžáků v Kladně. Přijďte se podívat jak vypadal byt v 50. letech, co všechno je v protiatomovém krytu a kam až je ze střešní terasy vidět. V neděli 7. dubna vyrazíme v 8.52 ze Středokluk autobusem č. 342 směrem do Prahy, kde na zastávce…

ČEZ - odečty el. energie

Vážení zákazníci, ve dnech 22.-27.3.2024 budou naši pracovníci provádět pravidelné odečty elektroměrů na Vašich odběrných místech v obci Středokluky. Dovolujeme si Vás proto požádat o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru. Z důvodu bezpečnosti našich pracovníků, Vás žádáme také o zabezpečení Vašich psů pro dobu realizace návštěvy. Odečtem a vizuální kontrolou Vašeho…

ČP Středokluky

Ve středu 27.3.2024 bude z provozních důvodů uzavřena pobočka České pošty ve Středoklukách. Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou Tuchoměřice na adrese K poště 460, 252 67 Tuchoměřice, v rámci otevírací doby (13-18 h).

Více informací

Nový systém komunikace - Mobilní Rozhlas

Vážení občané, v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, u nás zavádíme novou službu – Mobilní Rozhlas. Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů. Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat: SMS zprávy, hlasové zprávy, e-maily, zprávy…

Více informací

Zápis MŠ Středokluky 2024

Mateřská škola Středokluky p.o. vyhlašuje zápis do MŠ pro rok 2024/2025. 7.5.2024 v ředitelně MŠ od 13:00 – 17:00 hodin řádně vyplněnou žádost o přijetí včetně potvrzení od lékaře rodný list dítěte průkaz totožnosti zákonného zástupce cizinci předloží povolení k pobytu na dobu delší než 90 dnů Jakékoliv dotazy…

Více informací

Zápis z jednání ZO ze dne 3.4.2028

Dostupné zde. Program: Rybník Pod Panskou (Paznocht) – bod přesunut na začátek. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht) Projekty-tabulka (Paznocht) ÚS Devaterky (Paznocht) Rybník Pod Panskou (Paznocht, Kuchař, Vilím) Opravy komunikací (Šeda) Strategie vzdělání (Paznocht)) VZ: Dodávky energií (Paznocht) Rozpočtové opatření (Paznocht) Základní škola (Kuchař, Vilím) Zřizovací listina ZŠ (Kuchař, Vilím) Školský výbor a Školská rada (Fröhde) Dotace MAS KPZ…

Více informací

První svoz BIO 2024

První svoz hnědých nádob s bioodpadem od domu proběhne v letošním roce 4.4.2024. Každý další svoz bude probíhat vždy ve čtvrtek v sudém kalendářním týdnu až do listopadu. Co patří do nádoby na bioodpad? • Bionádoby jsou určeny pro rostlinný odpad ze zahrad včetně zbytků zeminy a kuchyňský odpad rostlinného původu. Zbytky zeminy…

Více informací

SSOJ - Výlet do muzea věžáků na Kladně

Spolek Středokluky oživení-jinak pořádá výlet do muzea věžáků v Kladně. Přijďte se podívat jak vypadal byt v 50. letech, co všechno je v protiatomovém krytu a kam až je ze střešní terasy vidět. V neděli 7. dubna vyrazíme v 8.52 ze Středokluk autobusem č. 342 směrem do Prahy, kde na zastávce…

Více informací

ČEZ - odečty el. energie

Vážení zákazníci, ve dnech 22.-27.3.2024 budou naši pracovníci provádět pravidelné odečty elektroměrů na Vašich odběrných místech v obci Středokluky. Dovolujeme si Vás proto požádat o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru. Z důvodu bezpečnosti našich pracovníků, Vás žádáme také o zabezpečení Vašich psů pro dobu realizace návštěvy. Odečtem a vizuální kontrolou Vašeho…

Více informací

ČP Středokluky

Ve středu 27.3.2024 bude z provozních důvodů uzavřena pobočka České pošty ve Středoklukách. Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou Tuchoměřice na adrese K poště 460, 252 67 Tuchoměřice, v rámci otevírací doby (13-18 h).

Zápis z jednání ZO ze dne 3.4.2028

Dostupné zde. Program: Rybník Pod Panskou (Paznocht) – bod přesunut na začátek. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht) Projekty-tabulka (Paznocht) ÚS Devaterky (Paznocht) Rybník Pod Panskou (Paznocht, Kuchař, Vilím) Opravy komunikací (Šeda) Strategie vzdělání (Paznocht)) VZ: Dodávky energií (Paznocht) Rozpočtové opatření (Paznocht) Základní škola (Kuchař, Vilím) Zřizovací listina ZŠ (Kuchař, Vilím) Školský výbor a Školská rada (Fröhde) Dotace MAS KPZ…

ČEZ - odečty el. energie

Vážení zákazníci, ve dnech 22.-27.3.2024 budou naši pracovníci provádět pravidelné odečty elektroměrů na Vašich odběrných místech v obci Středokluky. Dovolujeme si Vás proto požádat o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru. Z důvodu bezpečnosti našich pracovníků, Vás žádáme také o zabezpečení Vašich psů pro dobu realizace návštěvy. Odečtem a vizuální kontrolou Vašeho…

Příměstský tábor Středokluky 2024

Milí rodiče, i tento rok přicházíme s nabídkou příměstského tábora ve Středoklukách. Letošní termín konání je 19. – 23.8.2023 Program zahrnuje sportovní aktivity, výlety, hry nebo kreativní tvoření.  Táborovým zázemím budou opět veškeré dostupné obecní plochy a budovy vhodné k tomuto využití. Program je určen pro děti ve věku cca 5-12 let. Níže…

Záměr pachtu nemovité věci

Zveřejnění záměru pachtu nemovité věci dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění. Obec Středokluky zveřejňuje záměr pachtu na RYBNÍK POD PANSKOU Jedná se o pacht na pozemcích p.č. 585 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1014/1 – vodní plocha/vodní nádrž, pč. 1014/6 – ostatní plocha…

Záměr pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění. Obec Středokluky zveřejňuje záměr pronájmu NEBYTOVÝCH PROSTOR v ulici Lidická č. p. 152 ve Středoklukách. Jedná se o pronájem části budovy s č.p.152 – objekt bývalého infocentra, za účelem skladování, výroby a obchodu. Oddělený…

Očkování psů a koček proti vzteklině - Černovičky

V obci Středokluky  v části Černovičky (na křižovatce u nemovitosti p. Kašpara) provede veterinární lékař MVDr. Milan DUDEK (KVL 3901) hromadné očkování psů a koček proti vzteklině a to v sobotu 11. května 2024 od 11.30 do 11.45 hod. Cena za očkování proti vzteklině – 140 Kč. Zájemci o očkování předvedou zvířata a…

Více informací

Zápis z jednání ZO ze dne 3.4.2028

Dostupné zde. Program: Rybník Pod Panskou (Paznocht) – bod přesunut na začátek. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht) Projekty-tabulka (Paznocht) ÚS Devaterky (Paznocht) Rybník Pod Panskou (Paznocht, Kuchař, Vilím) Opravy komunikací (Šeda) Strategie vzdělání (Paznocht)) VZ: Dodávky energií (Paznocht) Rozpočtové opatření (Paznocht) Základní škola (Kuchař, Vilím) Zřizovací listina ZŠ (Kuchař, Vilím) Školský výbor a Školská rada (Fröhde) Dotace MAS KPZ…

Více informací

ČEZ - odečty el. energie

Vážení zákazníci, ve dnech 22.-27.3.2024 budou naši pracovníci provádět pravidelné odečty elektroměrů na Vašich odběrných místech v obci Středokluky. Dovolujeme si Vás proto požádat o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru. Z důvodu bezpečnosti našich pracovníků, Vás žádáme také o zabezpečení Vašich psů pro dobu realizace návštěvy. Odečtem a vizuální kontrolou Vašeho…

Více informací

Příměstský tábor Středokluky 2024

Milí rodiče, i tento rok přicházíme s nabídkou příměstského tábora ve Středoklukách. Letošní termín konání je 19. – 23.8.2023 Program zahrnuje sportovní aktivity, výlety, hry nebo kreativní tvoření.  Táborovým zázemím budou opět veškeré dostupné obecní plochy a budovy vhodné k tomuto využití. Program je určen pro děti ve věku cca 5-12 let. Níže…

Záměr pachtu nemovité věci

Zveřejnění záměru pachtu nemovité věci dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění. Obec Středokluky zveřejňuje záměr pachtu na RYBNÍK POD PANSKOU Jedná se o pacht na pozemcích p.č. 585 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1014/1 – vodní plocha/vodní nádrž, pč. 1014/6 – ostatní plocha…

Záměr pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění. Obec Středokluky zveřejňuje záměr pronájmu NEBYTOVÝCH PROSTOR v ulici Lidická č. p. 152 ve Středoklukách. Jedná se o pronájem části budovy s č.p.152 – objekt bývalého infocentra, za účelem skladování, výroby a obchodu. Oddělený…

Více informací

Očkování psů a koček proti vzteklině - Černovičky

V obci Středokluky  v části Černovičky (na křižovatce u nemovitosti p. Kašpara) provede veterinární lékař MVDr. Milan DUDEK (KVL 3901) hromadné očkování psů a koček proti vzteklině a to v sobotu 11. května 2024 od 11.30 do 11.45 hod. Cena za očkování proti vzteklině – 140 Kč. Zájemci o očkování předvedou zvířata a…

Zápis z jednání ZO ze dne 3.4.2028

Dostupné zde. Program: Rybník Pod Panskou (Paznocht) – bod přesunut na začátek. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht) Projekty-tabulka (Paznocht) ÚS Devaterky (Paznocht) Rybník Pod Panskou (Paznocht, Kuchař, Vilím) Opravy komunikací (Šeda) Strategie vzdělání (Paznocht)) VZ: Dodávky energií (Paznocht) Rozpočtové opatření (Paznocht) Základní škola (Kuchař, Vilím) Zřizovací listina ZŠ (Kuchař, Vilím) Školský výbor a Školská rada (Fröhde) Dotace MAS KPZ…

Jednání zastupitelstva obce 3.4.2024

Jednání se koná v jednací místnosti OÚ, Lidická 61, od 18:00 Jednání bude také vysíláno živě: https://youtube.com/live/UAluvBP4q9Q?feature=share Zastupitelstvo jedná dle jednacího řádu zde: https://www.stredokluky.cz/zastupitele/ Návrh programu: Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí…

Záměr pachtu nemovité věci

Zveřejnění záměru pachtu nemovité věci dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění. Obec Středokluky zveřejňuje záměr pachtu na RYBNÍK POD PANSKOU Jedná se o pacht na pozemcích p.č. 585 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1014/1 – vodní plocha/vodní nádrž, pč. 1014/6 – ostatní plocha…

Záměr pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění. Obec Středokluky zveřejňuje záměr pronájmu NEBYTOVÝCH PROSTOR v ulici Lidická č. p. 152 ve Středoklukách. Jedná se o pronájem části budovy s č.p.152 – objekt bývalého infocentra, za účelem skladování, výroby a obchodu. Oddělený…

Zápis z jednání ZO ze dne 28.2.2024

Dostupné zde. Program: Zimní dotace spolkům 2024 Vyhláška HLUK (Paznocht) Směna části pozemku p. č. 626/1 za část pozemku 170/3 v k.ú. Středokluky (Paznocht) Územní studie Devaterky (Paznocht) – přidaný bod. Nevhodná komunikace (Kuchař) Rybník pod Panskou (Kuchař) Projekty obce Středokluky a postup při jejich realizaci od počátku současného volebního období (Vilím) -přidaný bod Základní škola…

Výroční zpráva obce Středokluky o činnosti obecního úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), za rok 2023

Výroční zpráva obce Středokluky o činnosti obecního úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), za rok 2023 Počet podaných žádostí a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: počet žádostí o informace, které obec obdržela v roce 2023:  3 počet…

Více informací

Zápis z jednání ZO ze dne 3.4.2028

Dostupné zde. Program: Rybník Pod Panskou (Paznocht) – bod přesunut na začátek. Zpráva starosty, místostarosty, výborů a komisí (Paznocht) Projekty-tabulka (Paznocht) ÚS Devaterky (Paznocht) Rybník Pod Panskou (Paznocht, Kuchař, Vilím) Opravy komunikací (Šeda) Strategie vzdělání (Paznocht)) VZ: Dodávky energií (Paznocht) Rozpočtové opatření (Paznocht) Základní škola (Kuchař, Vilím) Zřizovací listina ZŠ (Kuchař, Vilím) Školský výbor a Školská rada (Fröhde) Dotace MAS KPZ…

Záměr pachtu nemovité věci

Zveřejnění záměru pachtu nemovité věci dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění. Obec Středokluky zveřejňuje záměr pachtu na RYBNÍK POD PANSKOU Jedná se o pacht na pozemcích p.č. 585 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1014/1 – vodní plocha/vodní nádrž, pč. 1014/6 – ostatní plocha…

Záměr pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění. Obec Středokluky zveřejňuje záměr pronájmu NEBYTOVÝCH PROSTOR v ulici Lidická č. p. 152 ve Středoklukách. Jedná se o pronájem části budovy s č.p.152 – objekt bývalého infocentra, za účelem skladování, výroby a obchodu. Oddělený…

Více informací

Zápis z jednání ZO ze dne 28.2.2024

Dostupné zde. Program: Zimní dotace spolkům 2024 Vyhláška HLUK (Paznocht) Směna části pozemku p. č. 626/1 za část pozemku 170/3 v k.ú. Středokluky (Paznocht) Územní studie Devaterky (Paznocht) – přidaný bod. Nevhodná komunikace (Kuchař) Rybník pod Panskou (Kuchař) Projekty obce Středokluky a postup při jejich realizaci od počátku současného volebního období (Vilím) -přidaný bod Základní škola…

Výroční zpráva obce Středokluky o činnosti obecního úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), za rok 2023

Výroční zpráva obce Středokluky o činnosti obecního úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), za rok 2023 Počet podaných žádostí a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: počet žádostí o informace, které obec obdržela v roce 2023:  3 počet…

Obecně závazná vyhláška obce Středokluky 1/2020

Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2019 ze dne 18.12. 2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Platná od 1.1.2020 Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2006 ze dne 1.1. 2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních…

Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 2/2019, o místním poplatku ze psů Platná od 1.1.2020 Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2004 ze dne 1.1.2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/1999 o místních poplatcích, a dále se zrušuje znění oddílu II. vyhlášky č. 1/1999 o místních poplatcích ze…

Více informací

Obecně závazná vyhláška obce Středokluky 1/2020

Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2019 ze dne 18.12. 2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Více informací

Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Platná od 1.1.2020 Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2006 ze dne 1.1. 2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních…

Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 2/2019, o místním poplatku ze psů Platná od 1.1.2020 Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2004 ze dne 1.1.2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/1999 o místních poplatcích, a dále se zrušuje znění oddílu II. vyhlášky č. 1/1999 o místních poplatcích ze…