Kalendář akcí

Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

Jednání zastupitelstva obce

18. 12. 2019 od 18:00 - 20:00

Návrh programu (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání):

 1. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů
 2. Dohoda s obcí Běloky o vyrovnání nákladů intenzifikace ČOV (Paznocht)
 3. Aktualizace velitele JSDH Středokluky (Paznocht)
 4. Informace o výši vodného a stočného na rok 2020 (Paznocht)
 5. Stanovení výše poplatku za svoz odpadů na rok 2020 (Paznocht)
 6. Studie krajiny (Paznocht)
 7. VZ: Energie pro roky 2020-2021 (Paznocht
 8. ZŠ – Rozpočet na rok 2019střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 (Paznocht)
 9. MŠ – Rozpočet na rok 2019střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 (Paznocht)
 10. Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (Paznocht)
 11. Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. (Paznocht)
 12. Smlouva o přeložce č. Z_S24_8120060965 – Ovčín ČEZ (Paznocht)
 13. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 14. Rozpočet obce na rok 2020 (Paznocht)
 15. Diskuze

Podklady k jednání budou postupně přidávány:

ad. 2 – Do kanalizační sítě obce Středokluky je také zapojena sousední obec Běloky. Dle starších dohod byla připravena nová dohoda o spolupráci na nákladech intenzifikace ČOV. Podíl obce Běloky bude vypočítán na základě požadovaného počtu rezervovaných ekvivalentů obyvatel bez dotací. Viz jednání z 11. září 2019 – https://www.stredokluky.cz/zo190911/ Tento bod bude projednáván, pokud Zastupitelstvo obce Běloky tuto dohodu schválí na svém jednání dne 16. 12. 2019.

ad. 3 – JSDH Středokluky požádalo o projednání své žádosti o změnu velitele.

ad. 4 – Dojde k navýšení vodného. Zatím není jasné o kolik (provozovatel vodovodu zatím neví výši velkoobchodní ceny), nejspíše se bude jednat o jednotky korun na kubík. Důvodem je zdražení pitné vody dodavatelem Středočeské vodárny z důvodu rostoucích nákladů a také nutných investic do infrastruktury.

ad. 5 – Předpokládá se, že výše poplatku za odpady zůstane v roce 2020 stejná jako v předchozích letech. https://www.stredokluky.cz/vyuctovani-odpadu-za-rok-2019/

ad. 6 – Po jednání s létajícím pořizovatele ÚP bylo starostou přistoupeno k započetí přípravy pořízení Územní studie krajiny jako neopomenutelného dokumentu pro další stavební řízení v naší obci, nikoli pouze interním dokumentem pro obec a přípravu územního plánu.

ad. 7 – Obec v lednu plánuje vyhlášení další veřejné zakázky na dodávky elektřiny a plynu.

ad. 8, 9 – Návrhy rozpočtu a Střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ viz výše. Výše závazného ukazatele (příspěvku obce) na příští rok bude stejná jako v letošním roce.

ad. 10 a 11 -Vzhledem ke změně legislativy musí dojít k aktualizaci vyhlášek. Nemění se téměř nic, ovšem dochází k mírnému navýšení v případě psů z důvodů povinného čipování psů a zpřísnění prokazování osob platících za odpady mimo naši obec.

ad. 12 – Rekonstrukci části ulice Na Ovčíně předchází uložení kompletního elektrického vedení do komunikace. Přeložku plně hradí obec Středokluky, avšak akci připravuje a realizuje společnost ČEZ. Smlouva navazuje na smlouvu o smlouvě budoucí viz jednání z 16. srpna 2017  https://www.stredokluky.cz/zo170816/

ad. 13 – Rozpočtové opatření srovná co nejvíce aktuálně skutečný stav rozpočtu s rozpočtem dle předchozího rozpočtového opatření.

ad. 14 – Návrh rozpočet byl řádně zveřejněn. Musí být projednán zastupitelstvem. V návrhu zatím není chodník a zastávky Na Běloky a není jistý stav výplaty dotací. https://www.stredokluky.cz/navrh-rozpocet2020/

Podrobnosti

Datum:
18. 12. 2019
Čas:
18:00 - 20:00
Rubrika Akce:
Štítky Akce:

Pořadatel

Obec Středokluky
Email
obec@stredokluky.cz
View Pořadatel Website

Místo konání

Obecní úřad Středokluky
Lidická 61
Středokluky, 25268 Česká republika
+ Google Mapa
Phone
233 900 787
View Místo konání Website