Vyúčtování odpadů za rok 2019

publikováno 16. 12. 2019
Vyúčtování nákladů na likvidaci všech druhů odpadů na území obce v roce 2019
A Platba za svoz netříděného komunálního odpadu 844 502 Kč
B Velkoobjemný komunální odpad 100 410 Kč
BIO odpad – kontejner 49 368 Kč
BIO odpad – nadstandartní nádoby 103 637 Kč
C BIO odpad 153 005 Kč
D Tříděný odpad – sklo, plasty, papír 446 353 Kč
E Nebezpečný odpad 31 050 Kč
F CELKEM 1 575 320 Kč
G Náklady na svoz netříděného odpadu (A+B) 944 912 Kč
H Výběr za sběr, svoz a likvidaci odpadů od občanů (za komunální odpad) 532 913 Kč
I Výběr za nadstandardní svoz BIO odpadů od občanů 224 674 Kč
J Zpětná platba od EKO – KOMu za třídění odpadu 179 314 Kč
K CELKEM 936 901 Kč
L DOPLATEK Z ROZPOČTU OBCE ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD (G-H) 411 999 Kč
M Výdaje za systém sběru a likvidace odpadů v obci (F-K) 638 419 Kč
N Počet obyvatel obce + počet domů a bytů bez přihlášených osob 1 194 Kč
O Náklady na osobu za likvidaci komunálního odpadu (G/N) 791 Kč
P Platba za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu: 500,- Kč/os.
Obec doplácí na každého občana za komunální odpad (O-P) 291 Kč
Platba za nadstandardní svoz a likvidaci BIO odpadu je stanovena ve výši 400,-/nádoba 120l
Platba za nadstandardní svoz a likvidaci BIO odpadu je stanovena ve výši 800,-/nádoba 240l