vodovod

Informace ke změně provozovatele vodovodu a kanalizace

Dne 31.12. 2021 došlo k ukončení smlouvy mezi obcemi Středokluky a Běloky a firmou Petr Kožený, s.r.o. Tato změna se NETÝKÁ Nových Středokluk a samozřejmě Černoviček. Pro změnu provozovatele je nutné udělat několik základních kroků: Ukončete platby záloh firmě Petr Kožený, s.r.o. Pokud jste tak neučili, proveďte samoodečet vodoměru a hodnotu…

Studie zajištění pitné vody a odvodu splaškových vod Černovičky

V roce 2016 byla zadána studie, která prozkoumá možnosti řešení likvidace splaškových vod a zajištění pitné vody v lokalitě Černovičky. Společnost Aquecon vzešlá z výběrového řízení navrhla 9 variant řešení likvidace splaškový vod a 6 variant zajištění pitné vody.

Odečty vodoměrů

Vážení zákazníci, ve dnech od 16.12.2015 bude firma  Petr Kožený, s.r.o. provádět  odečty ve Vaší obci za účelem vyúčtování za rok 2015. Můžete využít i možnost nahlásit samoodečty. Pokud se stane, že nahlásíte stav vodoměru a náš pracovník se na té samé adrese opět zastaví, převážně je to z…