Ceny vodného a stočného pro rok 2015

publikováno 8. 1. 2015

Ceny vodného a stočného pro rok 2015

Ceny v Kč/mbez DPH Cena v Kč/mvč. DPH
Voda pitná 41,54 47,77
Voda odkanalizovaná 31,39 36,10
Celkem 72,93 83,87

Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele pitné vody a producenty splaškové vody v obci Středokluky.