Studie zajištění pitné vody a odvodu splaškových vod Černovičky

publikováno 15. 12. 2016

V roce 2016 byla zadána studie, která prozkoumá možnosti řešení likvidace splaškových vod a zajištění pitné vody v lokalitě Černovičky. Společnost Aquecon vzešlá z výběrového řízení navrhla 9 variant řešení likvidace splaškový vod a 6 variant zajištění pitné vody.

Studie obsahuje kompletní popis potřeb území a popis a veškeré investiční a provozní náklady jednotlivých řešení.

Textova_cast_studie_Stredukluky

01_kan_1b_studie_Stredokluky
02_kan_2a_studie_Stredokluky
03_kan_2b_studie_Stredokluky
04_kan_3_studie_Stredokluky
05_kan_4a_studie_Stredokluky
06_kan_4b_studie_Stredokluky
07_kan_5a_studie_Stredokluky
08_kan_5b_studie_Stredokluky

09_vod_1_studie_Stredokluky
10_vod_2_studie_Stredokluky
11_vod_3_studie_Stredokluky
12_vod_4_studie_Stredokluky
13_vod_5_studie_Stredokluky
14_vod_6_studie_Stredokluky