Stanovení vodného a stočného 2019

publikováno 28. 12. 2018

Provozovatel vodovodů a kanalizací ve Středoklukách, firma Petr Kožený, s.r.o. oznamuje, že výše stočného a vodného v roce 2019 se navyšuje o 4 Kč vč. DPH z důvodu navýšení ceny vody.

Ceny v Kč/m3 včetně 15 % DPH
Voda pitná 53,00
Voda odkanalizovaná 37,00
Celkem 90,00