Informace ke změně provozovatele vodovodu a kanalizace

publikováno 17. 1. 2022

Dne 31.12. 2021 došlo k ukončení smlouvy mezi obcemi Středokluky a Běloky a firmou Petr Kožený, s.r.o. Tato změna se NETÝKÁ Nových Středokluk a samozřejmě Černoviček.

Pro změnu provozovatele je nutné udělat několik základních kroků:

  • Ukončete platby záloh firmě Petr Kožený, s.r.o.
  • Pokud jste tak neučili, proveďte samoodečet vodoměru a hodnotu zašlete prostřednictvím SMS ve tvaru JMÉNO ADRESA STAV VODOMĚRU na telefon 724 383 003 nebo na email info@petrkozeny.cz. Na webu petrkozeny.cz je také formulář určený k tomuto účelu.
  • Během ledna vám přijde vyúčtování.

Dne 1.1. 2022 převzala vodovod, kanalizaci a čistírnu odpadních vod 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o. Tato společnost byla vybrána na základě transparentního koncesního řízení, které bylo podmínkou obdržení dotace na intenzifikaci čistírny odpadních vod. Celý proces prošel vícenásobnou kontrolou státních úřadů.

  • V tuto chvíli nehrozí ukončení dodávek pitné vody domácnostem.
  • Každý odběratel musí s 1VHS uzavřít ze zákona novou smlouvu. Pro zjednodušení je proces rozdělen do dvou fází. První bude vyplnění dotazníku-podkladů pro přípravu smlouvy, druhou je podpis smlouvy připravené na základě tohoto dotazníku.
  • Dotazník je nutné vyplnit do 8. března.
  • Dojde ke změně způsobu platby. 1VHS fakturuje čtvrtletně na základě odečtů/samoodečtů. První fakturace proběhne v dubnu 2022.

Dotazník vyplňte za jednu připojenou nemovitost s fakturačním vodoměrem a/nebo přípojkou do kanalizace. Pokud máte více nemovitostí, vyplňte dotazník za každou nemovitost zvlášť. Za bytové domy, pokud mají jeden fakturační vodoměr, je vyplněn dotazník zástupcem SVJ za celý dům najednou. Odběratel je vždy vlastník připojené nemovitosti.

Dotazník je možné vyplnit:

Vytištěný a vyplněný dotazník můžete odevzdávat na OÚ Středokluky nebo do schránky na zelených vratech OÚ.

Smlouvy Vám budou doručeny přímo na Vaši adresu poštou nebo budou k vyzvednutí na OÚ Středokluky. O všem budete informováni.

Pokud budou v dotazníku nesrovnalosti, pracovníci 1VHS vás osloví s dotazy na doplnění na Vámi v dotazníku uvedené kontakty. Při vyplňování dotazníku se také i vy můžete s dotazy obrátit přímo na ně.

Cena vodného a stočného se změnou příliš nesouvisí, protože je stanovena na základě výpočtu, který je pevně daný zákonem. Oproti dřívějšku má obec nový Plán obnovy VaK, který stanovuje větší příspěvek provozovatele na budoucí údržbu (podmínka dotace), který je vyšší než dříve.

Vodné pro rok 2022 je 67 Kč/m3, stočné 44 Kč/m3, celkem 111 Kč vč. DPH. Pro informaci v předchozím roce to bylo 97 Kč. Cena reflektuje mimo jiné také nárůst cen energií.

Kontakt: 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o.
Kladenská 132, 252 64 Velké Přílepy
Hodiny pro veřejnost:
po, út, čt 7:30 – 11:00, 12:30-14:30,
st 7:30-11:00, 12:30-17:30.
Fakturantka: Tereza Butkajová
Email: vodomery@1vodohospodarska.cz
Telefon: 603 314 308, 220 911 739, 220 910 331
Info email si přihlašujte na https://www.stredoceskavoda.cz/zasilani-info-e-mailu-prihlaseni-k-odberu/

Havárie a opravy: 728 504 744 (24 hodin denně)

Prosíme o plnou spolupráci, aby proces změny provozovatele proběhl hladce a bez problémů. Děkujeme.